Kommersiella avtal

Bra avtal är centrala för företagets framgång

Bra företagsavtal är avgörande för en god affärsrelation och centrala för företagets möjlighet att nå framgång på både kort och lång sikt. Amber Advokater hjälper dig med förhandlingar och att skriva kontrakt både internationellt och med svenska motparter. Våra affärsjurister upprättar, granskar, förhandlar och förvaltar dina kommersiella avtal. Vi kan också företräda dig vid tvister.

Du kan känna dig trygg med att våra jurister har affärsfokus, är skickliga förhandlare och ser till just ditt företags eller organisations behov. Vi ger proaktiv juridisk rådgivning som skapar affärsnytta, vare sig du behöver hjälp med att omförhandla enstaka avtal eller behöver upprätta mer komplexa avtalspaket som stärker din position på marknaden och minimerar din affärsrisk. Vi finns nära dig och vi har lång erfarenhet från många olika branscher. Våra juridiska kunskaper är breda inom Amber och täcker inte bara avtalsrätt utan all juridik som rör både företag och privatpersoner. Våra kontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Kommersiella avtal kan vara till exempel agent- och återförsäljaravtal, underleverantörsavtal och leveransbestämmelser. Det kan också gälla anställningsavtal för vd och övriga nyckelpersoner på ditt företag eller sekretessavtal. Oavsett vilken typ av avtal du behöver, så skapar vi tillsammans med dig de bästa förutsättningarna för långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Vi arbetar till exempel med dessa avtal:

 • agentavtal
 • aktieägaravtal
 • allmänna avtal
 • distributionsavtal
 • distributionsavtal
 • franshiseavtal
 • inköps- och tillverkningsavtal
 • it-avtal
 • joint venture-avtal
 • leveransavtal
 • outsourcingavtal
 • samarbetsavtal
 • sekretessavtal
 • standardavtal
 • utvecklingsavtal
 • återförsäljarvatal

Kontakta någon av oss