Skatterätt

Att planera skattemässigt rätt blir allt viktigare i affärsverksamheten

Hör av dig till våra skattejurister i ett tidigt skede så att vi kan hjälpa er att nå den bästa lösningen för ert företag vare sig det gäller en generationsväxling, en fastighetsöverlåtelse eller fåmansföretagsfrågor om de komplicerade 3:12-reglerna.

Skatterätten omfattar många frågor inom beskattning, taxering och redovisning. Dessutom står skatterätten under konstant förändring och blir även mer internationell. Det gör att företagare i Sverige hela tiden har nya lagar att förhålla sig till och efterleva. Professionell skattejuridisk rådgivning blir därför allt viktigare i affärslivet.

Skattejuridik både för företaget och privatpersonen

Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister. Det gör att vi kan erbjuda en heltäckande, avancerad juridisk rådgivning såväl för ditt företag som för dig som ägare och privatperson.

Vi finns på åtta orter i södra Sverige. Det är alltid dina affärer och dina behov som står i fokus, oavsett som ditt företag är en liten ägarledd entreprenörsfirma eller ett internationellt bolag. Våra advokater är engagerade, proaktiva och sätter sig in i din situation för att kunna ge de bästa juridiska råden.

Betala rätt skatt i rätt tid i rätt land

I grunden handlar skatterätten om hur fysiska och juridiska personer ska beskattas. Skatterna ska finansiera den offentliga sektorn och jämna ut inkomster och klyftor i samhället.

Vi hjälper er att betala rätt skatt i rätt tid i rätt land.

Våra skattejuridiska råd kan handla om:

  • Generationsskiften och andra ägarskiften i ägarledda företag
  • Omstrukturering av bolag. Även frågor såsom att driva bolaget i rätt form.
  • Fåmansföretag och 3:12-reglerna om beskattning av företagares inkomst
  • Fastighetsöverlåtelser, företagsöverlåtelser och andra transaktioner
  • Deklarationer, moms samt frågor som till exempel avdrag för representation, ränteavdragsbegränsning och underskottsavdrag.
  • Incitamentsprogram för att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget.
  • Andra skatterelaterade frågor och skattenyheter som påverkar våra klienter inom olika rättsområden.
  • Och mycket mer!

Våra affärsjurister