Arbetsrätt Jurister vid Amber Advokater Jurister vid Amber Advokater

Ta hjälp av våra arbetsrättsjurister 

Hos oss på Amber Advokater finns jurister med gedigen erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. För dig som äger eller driver företag är arbetsrätten en viktig del av verksamheten. Det är ett område som ständigt förändras.

Globaliseringen och bristen på specifika kompetenser gör att arbetsgivare ställs inför nya utmaningar och idag måste se hela världen som sin rekryteringsbas.  

Vi täcker många juridiska områden

Vi kan vara din lednings eller HR-avdelnings diskussionspartner i alla möjliga arbetsrättsliga frågor. Vi ger dig råd när det gäller villkor för anställning, driftsinskränkningar, personrelaterade uppsägningar och hjälper också till med att upprätta de avtal och övriga handlingar som kan bli aktuella. Vi biträder dig även vid MBL-förhandlingar och i arbetsrättsliga tvister. Våra arbetsrättsjurister har också specifik kompetens i frågor som rör företagsledning och nyckelpersonal. 

Specialisterna inom arbetsrätt samarbetar med andra jurister inom byrån med spetskompetens inom angränsande områden som processrätt, skatterätt och företagsöverlåtelser. Du hittar oss i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Utländsk arbetskraft

För dig som anställer personal från andra länder gäller det att ha full koll på bestämmelserna om arbetstillstånd. Både när ni anställer utländsk arbetskraft och när ett anställningsavtal som rör utländsk arbetskraft ska förlängas. På senare tid har man kunnat läsa om flera fall där utländska personer som har jobb i svenska företag råkar ut för att de måste lämna Sverige. Trots att företaget som de jobbar för skriker efter kompetensen.

Våra arbetsrättsjurister kan till exempel hjälpa dig med: 

  • Ingående och avslutande av anställningsavtal 
  • Förhandling med fackförbund och anställda 
  • Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser, outsourcing och omorganisation 
  • Riskhantering vid due dilligence och avtalsskrivning 
  • Företagshemligheter och illojalitet 
  • Arbetsmiljö 
  • Policydokument 
  • Gränsöverskridande anställningsfrågor 
  • Arbetsrättsliga processer 
  • Arbetskraftsinvandring 

Kontakta någon av oss

Mer om arbetsrätt