Marknads- och immaterialrätt jurister på Amber Advokater jurister på Amber Advokater

Skydda ditt varumärke, dina produkter och dina tjänster

Ditt varumärke, dina unikt designade produkter och de tjänster som du utvecklat under lång tid skyddas av en rad lagar. Att se om sina immateriella rättigheter har blivit allt viktigare, inte minst i det digitala samhället. En stor del av ett företags värde ligger just i de immateriella rättigheterna. Därför är det viktigt att alltid se till att rättigheterna har det maximala skydd som lagstiftningen ger i form av registrering och inarbetning. Samtidigt är det nödvändigt att ha en strategi för att hantera intrång i en immateriell rättighet. Kontakta våra advokater när du har frågor som rör skyddandet av dina produkter och verk eller konkurrenters olämpliga agerande på marknaden.

Våra jurister har stor förmåga att snabbt sätta sig in i din verksamhet och hitta de bästa lösningarna för just ditt företag och din bransch. Vi är din samarbetspartner när det handlar om upphovsrätt, varumärkesrätt och mönster-/designrätt samt konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. Vi biträder också om du skulle utsättas för ett intrång i en immaterialrätt. Det kan då vara aktuellt att framställa krav på förbud och skadestånd mot den som står bakom intrånget.

Du kan vända dig till oss för både kortare uppdrag och långsiktiga strategiska samarbeten. Det är alltid dina behov som står i fokus, oavsett som ditt företag är en liten entreprenörsfirma eller ett internationellt bolag. Juristerna inom marknadsrätt arbetar nära tillsammans med de andra experterna på advokatbyrån. Det gör att vi kan erbjuda en heltäckande, avancerad juridisk rådgivning såväl för ditt företag som för dig som privatperson.

Vi hjälper löpande våra klienter inom marknads- och immaterialrätt med att:

  • Upprätta avtal och tolka avtal inom det aktuella rättsområdet. Avtal om rätten att få använda t ex ett varumärke (licensavtal) kan ha stort ekonomiskt värde.  
  • Skydda, registrera, bevaka och försvara dina immateriella rättigheter och vara ditt juridiska ombud vid tvister gällande intrång, ogiltighet, hävning och konkurrens.
  • Undvika ekonomiska konsekvenser för våra klienter genom att bevaka att inte konkurrensrättsliga övertramp görs. Det kan gälla felaktiga avtal eller missbruk av en på marknaden dominerande ställning.
  • Granska planerade marknadsföringskampanjer så att de följer god marknadsföringssed och inte heller bryter mot speciallagarna om lotterier, alkohol eller livsmedel. Det är inte heller tillåtet att rikta reklam mot barn.
  • Se till att ditt varumärke inte utsätts för renommésnyltning, urvattning eller nedsvärtning. Varumärket är det som skiljer dina varor och tjänster från dina konkurrenter och är värt att skydda mot intrång.
  • Skydda mönster och design från att bli kopierade genom att bistå med korrekt registrering enligt mönsterskyddslagen. Vi försvarar också dina skyddade mönster och designprodukter i domstol när så krävs.
  • Förhandla och upprätta avtal eller driva processer för att få ersättning för intrång i upphovsskyddade verk såsom musik, film och litteratur, datorprogram, byggnadskonst och brukskonst. Observera att skyddet uppstår automatiskt när verket kommer till. Det går inte att ansöka om det.
  • Driva skadeståndsprocesser när intrånget är ett faktum och inga förhandlingar ger resultat. Detta kräver god insikt i både det juridiska och i din bransch. Våra jurister har bred erfarenhet av tvistelösning från många olika branscher.

Våra kontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Våra affärsjurister