Profil

Erik har lång erfarenhet av att företräda såväl misstänkta som brottsoffer i brottmål och har biträtt klienter i flera uppmärksammade mål. Han företräder också ofta personer i mål om LVU. Erik arbetar även regelbundet med frågor som rör avtalsrätt och allmän affärsjuridik. Genom sina utlandsstudier i Japan har Erik viss kunskap om den japanska rättsliga kulturen och rättsordningen.

Extra språkkunskaper: Tyska, japanska

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2008-
  • Notarietjänstgöring, Blekinge tingsrätt 2006-2008
  • Jur kand, Lunds universitet 2006
  • Internationell affärsjuridik, Nagoya University, Japan, 2005-2006
  • Magisterexamen i mänskliga rättigheter, Malmö högskola 2001