Brottmål

Brottmål – när du misstänks för brott eller har utsatts för brott

På Amber Advokater finns ett stort antal erfarna brottmålsadvokater. Vi kan hjälpa både dig som är misstänkt för ett brott och dig som har utsatts för ett brott. Vi anlitas också ofta som särskild företrädare för barn.  
Du kan känna dig trygg med att brottmålsadvokaterna hos oss sätter dina intressen främst och att dina rättigheter bevakas. Vi stöttar dig hela vägen före, under och efter rättsprocessen.  Våra advokatkontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Staten företräds av åklagaren vid en rättegång. Domstolen ska pröva om den bevisning som åklagaren lägger fram är så stark att det står utom allt rimligt tvivel att den åtalade personen begått brottet. Detta är av yttersta vikt i ett rättssäkert samhälle. Därför är det också viktigt att anlita en brottmålsadvokat, vare sig du är ett brottsoffer eller är misstänkt för ett brott.  

Brottmål hör till det som inom juridiken kallas för straffrätt. Alla brott bedöms inte vara lika allvarliga och domstolarna kan döma ut olika typer av straff. Domstolen kan till exempel utdöma böter, villkorlig dom, samhällstjänst, skyddstillsyn, vård eller fängelse.

Har du utsatts för ett brott?  

Vid allvarlig brottslighet ska en advokat eller biträdande jurist så snabbt som möjligt förordnas av tingsrätten som ditt s.k. målsägandebiträde. Under polisutredningen och vid en kommande rättegång benämns du som målsägande. Läs mer här om vad som händer efter polisanmälan och hur du kan begära ett målsägandebiträde från Amber Advokater. 

Är du misstänkt för ett brott?  

Våra advokater förordnas som försvarare av tingsrätten eller av domstolen på begäran av dig som misstänks för ett brott. Om brottet anses allvarligt eller om det finns andra skäl har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Läs mer här hur du kan begära en försvarare från Amber Advokater.  

Särskild företrädare för barn 

När det finns misstankar om att ett barn under 18 år har utsatts för ett brott, och då det inte bedöms vara lämpligt att vårdnadshavarna fattar beslut i rättsprocessen åt barnet, förordnas en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare måste i princip alltid vara advokat. Läs mer här hur det går till.   

Kontakta någon av oss