Utsatt för ett brott?

Har du utsatts för ett brott?

Om du har utsatts för ett brott har du i vissa fall rätt till hjälp av ett målsägandebiträde som bevakar dina intressen. Du kan begära att en viss advokat eller jurist ska företräda dig.

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdets huvuduppgift är att lämna stöd och hjälp under hela processen, från förundersökningen till en eventuell rättegång.

Dina intressen står i fokus

Vi på Amber Advokater har stor erfarenhet av brottmål och har många erfarna advokater. De flesta av våra brottmålsadvokater arbetar både som målsägandebiträden och försvarare, vilket gör att vi vet hur båda sidorna tänker och vilka frågor och situationer som är viktiga att förbereda sig för. När vi företräder dig sätter vi dina intressen främst och ser till att du får en rättvis behandling. Det ligger i vårt uppdrag att hjälpa dig så att du känner dig trygg genom hela rättsprocessen.

Begär en advokat från oss som målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde förordnas av en domstol och kan vara en advokat eller en biträdande jurist. Du kan begära att en viss advokat eller jurist ska företräda dig. Som målsägandebiträde hjälper vi dig att förbereda dig inför rättegången och kan också hjälpa till med att rikta skadeståndsanspråk mot den misstänkte. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Kontakta någon av oss

Från vårt nyhetsflöde