Profil

Henrik driver många processer i domstol, som ombud för både företag och privatpersoner. Han har även lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt där han ofta agerar ombud eller anlitas som bodelningsförrättare och boutredningsman. Henrik arbetar även regelmässigt med brottmål, som försvarare och målsägandebiträde.

Innan Henrik började på Amber Advokater arbetade han som domare i både tingsrätt och hovrätt, en erfarenhet som ger många fördelar i arbetet som advokat.

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2013-
  • Göta hovrätt 2012
  • Åklagarkammaren i Linköping, 2011
  • Linköpings tingsrätt 2009-2011
  • Göta hovrätt 2008-2009
  • Västmanlands tingsrätt 2006-2008
  • Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna 2006
  • Jur kand, Lunds universitet 2005