Profil

Henrik har lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt. Han agerar ofta ombud och anlitas som bodelningsförrättare eller boutredningsman.

– Vid skilsmässa och dödsfall är det viktigt att veta hur egendomen ska delas upp. Ofta uppkommer även andra frågor som behöver redas ut, exempelvis egendomens värdering. Den typen av frågor kan vara svåra att själv reda ut när man är mitt i en bodelning eller när det ska förrättas arvskifte efter en avliden.

Henrik kan hjälpa dig med dessa ärenden och se till att din rätt tas till vara på bästa sätt.

Henrik driver dessutom många processer i domstol, som ombud för både företag och privatpersoner.

Han arbetar även regelmässigt med brottmål, som försvarare och målsägandebiträde.

Innan Henrik började på Amber Advokater arbetade han som domare i både tingsrätt och hovrätt, en erfarenhet som ger många fördelar i arbetet som advokat.

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2013-
  • Göta hovrätt 2012
  • Åklagarkammaren i Linköping, 2011
  • Linköpings tingsrätt 2009-2011
  • Göta hovrätt 2008-2009
  • Västmanlands tingsrätt 2006-2008
  • Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna 2006
  • Jur kand, Lunds universitet 2005