Särskild företrädare för barn Juridisk expertis - Amber Advokater Juridisk expertis - Amber Advokater

Vi anlitas som särskild företrädare för barn

Familjerättsadvokaterna på Amber Advokaters olika kontor förordnas återkommande till särskild företrädare för barn.

Om en förundersökning inleds angående ett misstänkt brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år (ett barn), ska en särskild företrädare förordnas för barnet i följande två fall:

  1. En vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
  2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Syftet är att säkerställa barnets rätt

Syftet med en särskild företrädare är alltså att säkerställa barnets rätt och att barnets intressen alltid prioriteras högst, oavsett om detta kan innebära obehag för barnets vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren har en nära relation till. Den särskilda företrädaren säkerställer därmed att brottet kan utredas oavsett vårdnadshavarnas intresse av att saken utreds.

Den särskilda företrädaren samverkar med polis, skola och trygghetspersoner

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att ta beslut beträffande barnet inom ramen för det rättsliga förfarandet. Det är till exempel den särskilda företrädaren som beslutar om, hur och när polisförhör ska hållas med barnet eller beslutar om en läkarundersökning ska genomföras eller inte. Den särskilda företrädaren samverkar med polis, skola och trygghetspersoner för att genomföra polisförhör och andra utredningsåtgärder som ligger i barnets intresse.

Kontakta någon av oss