Fastighet, hyra och arrende

Anlita oss för allt från förhandlingar av hyresavtal till fastighetstransaktioner

Inom området fastighet, hyra och arrende finns många komplexa regler och avtal. Det är klokt att anlita specialiserade jurister för att hantera och ge råd när det gäller allt från förhandlingar av hyresavtal till fastighetstransaktioner.

Amber Advokater erbjuder specialiserade jurister med rätt expertis och erfarenhet för att bistå dig i frågor som rör fastighetsrätt, hyresrätt och arrenderätt. Vi har också stor erfarenhet av att bistå kunder vid tvister i domstol, hyresnämnd och i skiljenämnd. Det gör att vi vet hur man kan förebygga många tvister. Vi företräder både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och andra privatpersoner.  

Oavsett om vi bistår dig i en enskild fråga eller är med dig under en längre tid, levererar våra advokater genomtänkta juridiska råd som är nära verksamheten och som praktiskt bidrar till kostnadseffektiva lösningar för dig. 

Våra jurister hjälper dig med till exempel:  

  • Upprättande och förhandling av avtal 
  • Uppsägningar av avtal 
  • Tvister med anledning av fastigheter, hyra och arrende  
  • Fastighetsöverlåtelser och due diligenceprocesser 
  • Hyres- och arrendefrågor 
  • Bostadsrättsfrågor 
  • Kommersiell hyresrätt 
  • Skattefrågor 

Fastighetsrätt – från köp av fastighet till ombud i tvister i domstol

Vi har omfattande erfarenhet av att företräda såväl privata som offentliga klienter i komplexa fastighetstransaktioner. Vi biträder fastighetsägare i hela kunskapskedjan, från förvärv av fastigheten till avtalsskrivning med hyresgäster och tvister i domstol.  

Hyresrätt och bostadsrätt – bra avtal kan förhindra tvister 

Vi företräder både fastighetsägare, lokalhyresgäster och privata hyresgäster. Det gör att vi har breda kunskaper och erfarenheter som är till nytta för dig som klient. Det kan handla om att du som fastighetsägare vill hyra ut lokaler eller bostäder eller säga upp och avhysa hyresgäster. Det kan också handla om att du som hyresgäst vill säga upp ett hyresavtal eller blivit uppsagd. Vi företräder också bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare i olika ärenden. 

Arrende – en nyttjanderätt med många juridiska fallgropar 

Arrende är när en markägare ger en fysisk eller juridisk person rätten att använda jord eller mark mot en viss avgift. Amber Advokater bistår markägare och arrendatorer inom alla olika arrendetyper. Det kan gälla att upprätta avtal, bistå i tvister eller ge juridiska råd som rör arrendefrågor.   

Juristerna på Amber Advokater är engagerade och kompetenta. Genom att vi finns på hela sju orter i södra Sverige finns vi nära dig. Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade erfarenheten hos alla våra jurister, både som privatperson och som företagare. Välkommen att kontakta oss för en proaktiv juridisk rådgivning med dina behov i centrum. Våra kontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Kontakta oss