Mats Aronson

Advokat, delägare

Mats Aronson  |  Advokat, delägare  |  Jönköping, Skövde, Nässjö

Mats Aronson

Advokat, delägare
JÖNKÖPING

036-30 59 88
070-893 99 30
mats.aronson@amberadvokater.se

Erfaren affärsjurist och konkursförvaltare

Mats är en av advokatbyråns mest erfarna konkursförvaltare och expert på obeståndsfrågor. Han anlitas ofta av våra klienter när det handlar om kommersiella avtal och tvister. Dessutom biträder Mats regelbundet fastighetsägare i olika hyresrättsliga frågor.

Mats är Tysklands honorärkonsul i Jönköping.

Extra språkkunskaper: Tyska

Mats Aronson

Advokat, delägare
JÖNKÖPING

036-30 59 88
070-893 99 30
mats.aronson@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat och delägare, Amber Advokater 2010-
  • Advokat och delägare, Skantzes Advokatbyrå 1994-2010
  • Biträdande jurist, Skantzes Advokatbyrå 1991-1994
  • Extra åklagare, Jönköping 1991
  • Tingsfiskal, Ljungby tingsrätt 1990-1991
  • Aspirant och fiskal, Göta hovrätt 1989-1990
  • Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt 1987-1989
  • Jur kand, Stockholms universitet 1987

Kontoret i Jönköping

Telefon växel: 036 30 59 80
E-post: jonkoping@amberadvokater.se

 

Kontoret i Skövde

Telefon växel: 0500 52 57 90
E-post: skovde@amberadvokater.se

 

Kontoret i Nässjö

Telefon växel: 0380 38 88 90
E-post: nassjo@amberadvokater.se