Affärsjuridik

Kunniga affärsjurister med rätt fokus 

Affärsjuristerna på Amber Advokater har lång och bred erfarenhet av affärsjuridik, både de mer allmänna frågorna och de kniviga specialfrågorna. Du kan vända dig till oss för både kortare uppdrag och långsiktiga strategiska samarbeten.

Det är alltid dina behov som står i fokus, oavsett om ditt företag är en liten entreprenörsfirma eller ett medelstort bolag. Våra advokater finns här för att bistå med allt från kommersiella avtal och företagsöverlåtelser till bolagsrättsliga frågor och tvistlösningar.  

Vi har affärsfokus och är engagerade och intresserade av din verklighet. Vi kan ge dig som företagare ett stort stöd i såväl affärsmässiga överväganden som i de juridiska frågorna. Tack vare vår erfarenhet och breda kunskap inom obeståndsjuridik kan vi även ge råd med ytterligare en dimension. Genom att vi finns på åtta orter i södra Sverige finns vi nära din verksamhet. Du hittar våra kontor i Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona, Jönköping, Nässjö, Skövde, Värnamo och Älmhult.

Välkommen att kontakta oss för en proaktiv juridisk rådgivning med affärsnyttan i centrum. Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister, både som privatperson och som företagare. 

Vad är affärsjuridik?  

Inom ramen för affärsjuridiken finns många olika frågeställningar och tjänster. Kortfattat kan man säga att det handlar om juridiken kring bildandet av olika typer av företag, hur företagen drivs, utvecklas och förvaltas samt köp och försäljning av företag. Vi hjälper dig med att få fungerande affärsrelationer.  

Affärsjuridiken kan beröra många områden: 

Arbetsrätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt
Entreprenadrätt
Fastighetsrätt
Företagsöverlåtelser
GDPR
Marknads- och immaterialrätt
Likvidation, rekonstruktion och konkurs
Offentlig upphandling
Skatterätt
Styrelsearbete
Tvistlösning

Kontakta någon av oss