Anna von Knorring

Advokat, delägare

Anna von Knorring  |  Advokat, delägare  |  Jönköping, Skövde, Nässjö

Anna von Knorring

Advokat, delägare
JÖNKÖPING

036-30 59 92
076-800 43 44
anna.vonknorring@amberadvokater.se

Nyfiken affärsjurist och konkursförvaltare

Anna arbetar dagligen med klienter som behöver hjälp med kommersiella avtal, tvister och annan företagsrelaterad juridik. Hon anlitas ofta i arbetsrättsliga frågor. Dessutom är Anna expert på obeståndsrätt och en erfaren konkursförvaltare. Anna är verksamhetsansvarig för kontoret i Jönköping.

Anna von Knorring

Advokat, delägare
JÖNKÖPING

036-30 59 92
076-800 43 44
anna.vonknorring@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Delägare och advokat, Amber Advokater 2019-
  • Advokat, Amber Advokater 2010-2018
  • Biträdande jurist, Skantzes Advokatbyrå 2006-2009
  • Notarietjänstgöring, Mölndals tingsrätt 2003-2006
  • Bond University, Faculty of Law, Australien 2002
  • Jur kand, Göteborgs universitet, 2003

Kontoret i Jönköping

Telefon växel: 036 30 59 80
E-post: jonkoping@amberadvokater.se

 

Kontoret i Skövde

Telefon växel: 0500 52 57 90
E-post: skovde@amberadvokater.se

 

Kontoret i Nässjö

Telefon växel: 0380 38 88 90
E-post: nassjo@amberadvokater.se