Integritetspolicy

Integritetspolicy för www.amberadvokater.se

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på www.amberadvokater.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Denna policy beskriver hur vi på www.amberadvokater.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig och hur använder ni den?

På denna webbplats samlar vi endast in personuppgifter i samband med att du fyller i och skickar in ett formulär till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig.

Vi kräver ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycket bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Se mer info kring detta under rubriken ”Vad har jag för rättigheter?”. 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter efter två månader.

Det finns dock fall då vi enligt lag är skyldiga att spara dina personuppgifter. Se rubriken ”Behandling av personuppgifter i samband med uppdrag”.

Var lagras mina personuppgifter som samlats in via www.amberadvokater.se?

Din information lagras i datacenter i Sverige.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Cookies

Vad är en cookie? 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (till exempel smartphone eller tablet) via din webbläsare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på en specifik webbplats.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov. Vi använder även cookies för att sammanställa statistik för hur besökare använder webbplatsen.

Vilka typer av cookies används?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den typen kallas för ”persistent cookie”. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. En ”persistent cookie” lagras på din enhet en längre tid eller till dess att du själv tar bort den. Hur länge cookien lagras på din enhet beror på ”livstiden” för den specifika cookien. Den andra typen av cookies kallas ”session cookies”. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Begreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker webbplatsen. Detta är för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som till exempel Google Analytics, som du kan läsa mer om här nedanför. Om du inte accepterar att tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies inte accepteras.

Google Analytics

Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke 

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator.

Du kan använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock leda till att funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats blir sämre.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren. Läs nedan hur du ändrar dessa inställningar.

Internet Explorer

Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar. 
Läs mer om kakor i Internet Explorer

Edge

Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.) 
Läs mer om kakor i Edge

Firefox

Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten. 
Läs mer om kakor i Firefox

Chrome

Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies. 
Läs mer om kakor i Chrome

Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. 

Vi använder oss av HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras. 

Uppdateringar av denna policy 

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera ändringarna på denna webbsida.

 
 

Behandling av personuppgifter i samband med uppdrag

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Amber Advokater är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. När det gäller uppdrag som erhållits via domstol eller annan myndighet kan vi komma att behandla personuppgifter rörande Dig som erhålls via domstol/myndigheter eller som annars behöver inhämtas för utförande av uppdraget.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 i Dataskyddsförordningen. 

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag som bedriver verksamhet med firma Amber Advokater i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Amber Advokater enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Amber Advokater om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsmyndigheten (https://www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Amber Advokater kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. I det fall Amber Advokater behandlar dina personuppgifter, genom att exempelvis skicka dina personuppgifter till motpartsombud utanför EU/EES, kommer Amber Advokater vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifterna fortsätter vara skyddade.

Amber Advokater är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som konkursförvaltare hos Amber Advokater behandlar i sin roll som förvaltare. Konkursförvaltaren kan även komma att behandla personuppgifter inom ramen för konkursboets verksamhet varvid konkursboet är den person-uppgiftsansvariga. Det kan således i konkursärenden vara fråga om två olika personuppgiftsansvariga. I aktuell del hänvisas till vad som anges i denna information om Amber Advokaters hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Hässleholm / Älmhult / Kristianstad

Personuppgiftsansvarig är Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult KB
Organisationsnr: 916583-3360
Adress: Frykholmsgatan 4, 281 30 Hässleholm
Tel: +46 451 710 400
hassleholm@amberadvokater.se

Jönköping / Nässjö / Skövde

Personuppgiftsansvarig är Amber Advokater Jönköping KB
Organisationsnr: 969746-7091
Adress: Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping
Tel: +46 36 30 59 80
jonkoping@amberadvokater.se

Karlskrona

Personuppgiftsansvarig är Amber Advokater Karlskrona KB
Organisationsnr: 969676-7038
Adress: Ronnebygatan 49, 371 15 Karlskrona
Tel: +46 455 34 11 00
karlskrona@amberadvokater.se

Värnamo / Ulricehamn

Personuppgiftsansvarig är Amber Advokater Värnamo KB
Organisationsnr: 928000-4731
Adress: Järnvägsgatan 3, 331 37 Värnamo
Tel: +46 370 37 87 70
varnamo@amberadvokater.se

Informationen uppdaterad 2023-10.

Ladda ner informationen om personuppgiftshantering i samband med uppdrag som PDF-fil