Vårdnad, boende och umgänge med barn

Varje familjesituation är unik

Vid en separation där det finns barn inblandade kan det vara svårt att komma överens om den bästa lösningen för barnet/barnen. Det kompliceras av att föräldrarna ofta har olika uppfattning om vad som är barnets/barnens bästa. Vi på Amber Advokater ser att varje familjesituation är unik. Därför är det viktigt att vi träffar dig som har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn för att gå igenom situationen noga.

Vi arbetar sedan hårt för att hitta den bästa lösningen för just dina barn. Vi vill att du ska känna dig trygg i en situation som är tuff för alla inblandade. Våra advokater har lång erfarenhet av familjerättsärenden och vet vilka frågor som är viktiga att fokusera på.  

Vad är bäst för barnet?

När det gäller vårdnad, boende och umgänge får man utgå från de individuella förhållandena för barnet när man bedömer vad som är barnets bästa. Det finns inte uttryckt i lag vad som är bäst för barnet. I vissa fall kan det vara bäst för barnet med ett växelvist boende, varannan vecka hos föräldrarna, medan det i andra fall kan vara bäst för barnet att ha sitt stadigvarande boende hos en av föräldrarna och ett umgänge med den föräldern barnet inte bor med. Normalt sett är det bästa för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad.  

Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad bedöms inte vara till barnets bästa då föräldrarna har en så svår och djupgående konflikt att de inte kan samarbeta. Gemensam vårdnad bedöms inte heller vara till barnets bästa i de fall när en förälder är olämplig som vårdnadshavare, t. ex. om föräldern varit våldsam mot barnet, har ett missbruk eller utövar umgängessabotage. I en sådan situation är det sannolikt bäst för barnet att den andra föräldern har ensam vårdnad. 

Vårdnadstvist sista utvägen

Är ni oense om vårdnad, boende och/eller umgänge är det bra att rådfråga en jurist vad som gäller och hur man skulle kunna lösa situationen. Det finns också möjlighet att gå på samarbetssamtal. Samarbetssamtal är en tjänst som din kommun (socialnämnden) erbjuder kostnadsfritt . Syftet med samarbetssamtal är att nå en överenskommelse mellan er föräldrar och föräldrar kan få hjälp att upprätta ett skriftligt avtal. Godkänner socialnämnden avtalet kan en förälder vända sig till domstol och begära verkställighet av avtalet om den andra föräldern inte följer avtalet.

Kommer ni som föräldrar inte överens om ett avtal, blir nästa steg att ta hjälp av en jurist för driva en tvist i domstol. Innan du vänder dig till en domstol, ska ni som föräldrar ha genomfört ett informationssamtal hos kommunen/socialtjänsten och fått ett samtalsintyg. Du kan vända dig till din kommuns socialtjänst eller en jurist gällande frågor om informationssamtal.

Det finns möjlighet att få ekonomisk hjälp för att finansiera en del av dina kostnader för vårt arbete, via rättsskyddet i din hemförsäkring eller via rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka de möjligheterna. 

Kontakta någon av oss