Sebastian Utterström

Advokat, delägare

Sebastian Utterström  |  Advokat, delägare  |  Värnamo

Sebastian Utterström

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 79
070-633 53 09
sebastian.utterstrom@amberadvokater.se

Engagemang, tillgänglighet och tydlighet

När du är misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Du kan då begära att få den advokat som du vill ha.

Som misstänkt för brott behöver du en advokat som snabbt skapar sig en bild av situationen för att tidigt kunna förbereda ditt försvar och skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång. Den advokaten vill jag vara för dig. Mitt arbete präglas av engagemang och empati för din situation, att vara tillgänglig och att ge tydliga och raka svar på dina frågor. Som boende och verkande i Värnamo har jag även god lokalkännedom, många kontakter och finns alltid nära till hands.

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och offentligt biträde i LVU-mål. Jag anlitas ofta i mål om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med förälder, och du är välkommen att kontakta mig om du har allmänna offentligrättsliga frågor såsom frågor om vapenlicens, körkort, jakträtt m.m.

Sebastian Utterström

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 79
070-633 53 09
sebastian.utterstrom@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2016-
  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2012-2016
  • Juristexamen, Uppsala universitet 2012

Här finns våra advokater och jurister

Besöksadress: Järnvägsgatan 3, Värnamo
Postadress: Box 744, 331 27 Värnamo
Telefon växel: 0370 37 87 70
E-post: varnamo@amberadvokater.se