Sebastian Utterström

Advokat, delägare

Sebastian Utterström  |  Advokat, delägare  |  Värnamo

Sebastian Utterström

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 79
070-633 53 09
sebastian.utterstrom@amberadvokater.se

Engagerad advokat inom brottmål

Jag åtar mig uppdrag som försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Jag företräder även föräldrar i vårdnadstvister samt både barn och föräldrar i LVU-ärenden.

Sebastian Utterström

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 79
070-633 53 09
sebastian.utterstrom@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2016-
  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2012-2016
  • Juristexamen, Uppsala universitet 2012

Här finns våra advokater och jurister

Besöksadress: Järnvägsgatan 3, Värnamo
Postadress: Box 744, 331 27 Värnamo
Telefon växel: 0370 37 87 70
E-post: varnamo@amberadvokater.se