Obestånd

Konkurs, rekonstruktion eller likvidation  

När ditt företag, din kund eller din leverantör får ekonomiska problem kan det vara avgörande att få juridisk hjälp så snart som möjligt. Vi har inom Amber Advokater en mycket gedigen erfarenhet av obeståndsrätt inom de flesta branscher och vi kan hjälpa dig att fatta de rätta besluten.  Tveka inte att kontakta oss för en analys av läget och en professionell juridisk vägledning. 

Fråga oss – och gör det gärna så tidigt som möjligt

Vi svarar ofta på frågor inför en ansökan om konkurs eller rekonstruktion, frågor om personligt ansvar för bolagsskulder, frågor om ackord, underhandsuppgörelser, omstrukturering eller andra lösningar för att undvika obestånd eller minska riskerna i samband med betalningssvårigheter.  

Om kunden eller leverantören har problem

Våra obeståndsjurister arbetar även med rådgivning till borgenärer som vill skydda sina intressen när kunder eller leverantörer riskerar ekonomiska problem. Det kan gälla såväl avtalsförhandlingar som att bevaka dina rättigheter i en konkurs, rekonstruktion eller i en tvist om återvinning eller annan domstolsprocess som rör obestånd. 

Vi hanterar stora konkurser

Tack vare vår obeståndsavdelning med fler än tio erfarna konkursförvaltare och flera erfarna handläggare kan vi hantera även stora konkurser. 

Vi har omfattande erfarenhet och arbetar löpande med likvidation av solventa bolag. 

Tillsammans med övriga experter inom Amber Advokater kan vi erbjuda en heltäckande juridisk rådgivning i komplexa obeståndsfrågor såväl för ditt företag som för dig som privatperson. Vi är affärsmässiga och vana att fatta beslut i pressade situationer.  

Vi hjälper dig gärna inom obeståndsrätt, t.ex. med rådgivning om: 

  • Förebyggande åtgärder inför eventuellt obestånd eller ett konkurshot 
  • Underhandsuppgörelser och ackord 
  • Omstrukturering eller försäljning av verksamheter vid ekonomisk kris 
  • Personligt ansvar 
  • Tvister i obeståndsfrågor såsom återvinning  
  • Rekonstruktion 
  • Likvidation 

Våra kontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Kontakta någon av oss