Profil

Håkan har lång erfarenhet av handläggning av konkurser då han har handlagt över tusen konkursärenden! Han har även en gedigen erfarenhet av ekonomisk familjerätt, såsom boutredningar och bodelningar och åtar sig regelmässigt uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare samt god man enligt lagen om samäganderätt.

Extra språkkunskaper: Tyska

Erfarenhet

  • Advokat och delägare, Amber Advokater 2003-
  • Advokat och delägare, Rignells Advokatbyrå 1973-2003
  • Jur kand, Lunds universitet 1973