Rekonstruktion

Rädda företaget genom en rekonstruktion

Om ditt företag drabbas av betalningssvårigheter eller andra ekonomiska problem kan det vara avgörande att saker och ting görs i rätt tid och i rätt ordning. Juridiska råd i ett tidigt skede kan innebära att obestånd undviks och att företaget räddas. Det kan till exempel vara möjligt att ordna en företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord istället för att företaget går i konkurs. På så sätt kan även skadan för kunder, leverantörer och anställda begränsas eller kanske till och med undvikas. Kontakta oss gärna för en professionell juridisk vägledning!

Den 1 augusti 2022 trädde en ny rekonstruktionslag i kraft. Vad den innebär och hur en rekonstruktion numera ska gå till kommer vi uppdatera här på webben inom kort.

Vänta inte för länge

Det är inte ovanligt att man väntar lite för länge med att ta råd och då kan det vara svårare att rädda företaget. Tveka därför inte att kontakta Amber Advokaters obeståndsavdelning om ditt företag står inför ekonomiska problem.

Vi erbjuder många erfarna jurister

Amber Advokater är en av de större aktörerna inom obeståndsrådgivning; vår obeståndsavdelning har över tio erfarna konkursförvaltare och ett stort antal engagerade biträdande jurister och administratörer. Vi har gedigen erfarenhet av rekonstruktioner och underhandsackord och kan hjälpa dig fram till de beslut som behöver fattas.

Våra obeståndsjurister kan även ge råd när din kund eller leverantör har betalningssvårigheter och står inför en rekonstruktion eller konkurs. Tillsammans med övriga experter inom Amber Advokater erbjuder vi en heltäckande juridisk rådgivning i komplexa obeståndsfrågor.

Formell eller informell företagsrekonstruktion?

En rekonstruktion kan vara informell och innebär ofta att företaget ställer in sina betalningar och förhandlar med fordringsägarna om hur skulderna ska regleras. En formell företagsrekonstruktion är mer lagreglerad. Vi hjälper dig att välja vilken väg du ska gå vid en inledande genomgång. Om det bästa är en formell företagsrekonstruktion hjälper vi dig med ansökan.

Kontakta någon av oss