Tvistlösning

Våra skickliga jurister företräder dig i tvister 

Amber Advokater anlitas flitigt i kommersiella tvister. Vi företräder parter i olika förhandlingssituationer, bland annat rättegångar i allmän domstol och vid alternativ tvistlösning, till exempel skiljeförfaranden. Vi anlitas även som skiljemän. 

Om tvisten avser en konsument gäller särskilda regler. Precis som vid kommersiella tvister är det ofta bra att försöka komma till en lösning utanför domstol.  

Kontakta oss i ett tidigt skede

Även om du har varit noga med avtalen kommer tillfällen när du har en annan syn på läget än din kund, din samarbetspartner eller din leverantör. Då är det bra att kontakta en advokat i ett tidigt skede för att kunna lösa tvisten på det mest affärsmässiga och kostnadseffektiva sättet. Våra processjurister har gedigen erfarenhet av tvister mellan företag och andra verksamheter i olika branscher. Beroende på vad tvisten gäller samarbetar processjuristerna med andra experter inom Amber Advokater för att nå den bästa lösningen för dig som klient. 

Tvister förekommer inom många områden

Tvister kan uppstå inom en rad juridiska områden, till exempel vid olika försäljningar, företagsöverlåtelser, anställningsförhållanden, försäkringstolkningar, styrelseuppdrag, hyresförhållanden och immaterialrättsliga intrång. 

Några exempel på våra tjänster inom kommersiell tvistlösning

  • Riskanalys, lägesbedömningar och rådgivning inför och under tvister 
  • Ombud i tvistemål 
  • Ombud i skiljeförfaranden 
  • Medlare i förlikningsförhandlingar 
  • Uppdrag som skiljeman 

Förlikning kan spara pengar

Det snabbaste sättet och i många fall det mest kostnadseffektiva är att genom förhandling komma fram till en överenskommelse, en förlikning, innan osämjan blivit en tvist i domstol eller ett skiljeförfarande. Juristerna på Amber har gedigen erfarenhet av förhandlingar för att hitta framkomliga vägar utifrån de krav som parterna ställer på varandra.  

Jurister samtalar utomhus

Vi erbjuder skickliga processadvokater som driver tvister i domstol

Om det inte går att komma överens brukar en av parterna stämma sin motpart. Att driva en tvist i domstol kan vara tidskrävande och också kostsamt, eftersom den som förlorar processen vanligen måste betala samtliga rättegångskostnader.

Vi har skickliga processadvokater som kan driva dina ärenden på ett professionellt och affärsmässigt sätt oavsett bransch och verksamhetstyp. Vi företräder återkommande både mindre entreprenörsdrivna företag, stora koncerner och myndigheter i tvistemål.

Vi arbetar i team med specialister inom de områden som tvisten berör och på så sätt ger vi våra klienter den bästa möjligheten till framgång. 

Skiljeförfarande istället för domstol

När en tvist avgörs av en skiljeman eller en skiljenämnd, istället för i domstol, kallas det skiljeförfarande.  

Ibland finns en skiljeklausul i ett avtal mellan parterna som anger att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande. Om det inte finns en sådan klausul kan parterna ändå komma överens om ett skiljeförfarande. Det kan vara ett snabbare och enklare sätt att få tvisten avgjord eftersom det finns fasta tidsramar för processen. Det är också mer diskret eftersom allmänheten inte har någon insyn i förfarandet. Men det kan också bli kostsamt eftersom den som förlorar ska betala för skiljemannen och skiljenämndens arbete. Skiljedomar går inte att överklaga.  

Du har tillgång till vår samlade kompetens

Våra jurister har klientfokus och är engagerade och kompetenta. Genom att vi finns på åtta orter i södra Sverige finns vi nära dig och din verksamhet. Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister, både som privatperson och som företagare.  Våra kontor finns i Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona, Jönköping, Nässjö, Skövde, Värnamo och Älmhult.

Kontakta någon av oss