Tomas Granqvist

Advokat

Tomas Granqvist  |  Advokat  |  Värnamo

Tomas Granqvist

Advokat
VÄRNAMO

0370-37 87 77

tomas.granqvist@amberadvokater.se

Tidiga råd ger bättre förutsättningar vid tvistlösning

Jag arbetar främst med tvistlösning i förmögenhetsrättsliga ärenden, t.ex. fel i fastighet, entreprenad, köp, skadestånd och försäkring.

Utöver tvistlösning arbetar jag med att upprätta och granska affärsjuridiska avtal och andra bolagshandlingar, t.ex. överlåtelseavtal, sekretessavtal och samarbetsavtal.

Jag hjälper också byråns konkursförvaltare och arbetar som medhandläggare i konkurser.

Mitt arbetssätt präglas av hög servicegrad och tillgänglighet. Jag är driven och jobbar intensivt för att anskaffa den bevisning som behövs för att ditt ärende ska vinna framgång.

Vad ska man tänka på när man är i en tvist?

Om du riskerar att hamna i domstol på grund av att du inte får betalt – se till att inte göra misstaget att begära för mycket. Även om du har rätt att få betalt måste du se till att du begär betalning på goda grunder. Får du inte fullt betalt i domstolen kan du anses som tappande part till viss del, och det får konsekvenser för hur rättegångskostnaderna fördelas. Detsamma gäller om du vägrar att betala: Om processen slutar med att du måste betala delar av det som motparten begär av dig riskerar du att få stå för delar av rättegångskostnaderna.

Ett betalningskrav handlar ofta om en förfallen faktura, men eftersom även själva domstolsprocessen riskerar att kosta pengar är det viktigt att förstå hur processen går till så att du kan fatta ett välgrundat beslut om hur du ska gå vidare.

Om du är nära att hamna i tvist eller redan är i tvist – kontakta mig omedelbart för juridisk rådgivning! Jag kan ge dig bättre förutsättningar om du kontaktar mig tidigt. Jag hjälper dig med ansökan om rättsskydd och sköter kontakten med försäkringsbolaget.

Tomas Granqvist

Advokat
VÄRNAMO

0370-37 87 77

tomas.granqvist@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2019-
  • Försäkringsjurist, Länsförsäkringar Jönköping 2015-2019
  • Juristexamen, Stockholms universitet 2015

 

Här finns våra advokater och jurister

Besöksadress: Järnvägsgatan 3, Värnamo
Postadress: Box 744, 331 27 Värnamo
Telefon växel: 0370 37 87 70
E-post: varnamo@amberadvokater.se