Entreprenadrätt

Lyckade entreprenadprojekt genom juridiska råd som är nära verksamheten  

Entreprenadjuristerna på Amber Advokater har rätt expertis och erfarenhet för att bistå dig i entreprenadsrättsliga frågor. I entreprenadprojekt är branschkunskap, erfarenhet och proaktivt arbete vid till exempel, riskidentifiering och avtalsförhandling, avgörande. Tolkning av avtalsvillkor, tolkning av standardavtal samt fortlöpande uppföljning av projekt är ytterligare exempel på viktiga uppgifter i entreprenadprojekt. Våra specialister hjälper dig vid planering, upphandling, genomförande och uppföljning av alla slags byggprojekt och entreprenader.    

Vi har också stor erfarenhet av att bistå kunder vid tvister i domstol och i skiljenämnder, erfarenhet som gör att vi vet hur man kan förebygga många tvister.  

Enskild fråga eller hela entreprenadprojekt

Oavsett om vi hjälper dig i en enskild fråga eller är med under hela entreprenadprojektet levererar våra jurister genomtänkta juridiska råd som är nära verksamheten och som praktiskt bidrar till ett lyckat entreprenadprojekt.  

Våra kunder är både privata och offentliga beställare av byggprojekt, stora och små byggbolag, finansiärer och tekniska konsulter.  

Några av våra tjänster inom entreprenadrätt:   

  • Ge juridisk rådgivning inom planering, projektering, finansiering, skatt och försäkring  
  • Genomföra upphandlingar 
  • Utforma, tolka och förhandla avtal
  • Delta i projektavstämningar 
  • Ge juridiska råd i miljörättsliga frågor 
  • Utreda och driva skadeståndsansvar 
  • Biträda i tvister gällande till exempel fel i entreprenad och viteskrav m.m.

Välkommen att kontakta oss i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Vi som arbetar med området