Försäljningar

Här kan du se pågående anbudsförfrågningar och försäljningar i konkurser, godmansuppdrag mm.

Med anledning av 2USE:s konkurs

2USE Försäljnings AB försattes i konkurs den 8 februari, 2024. Amber Advokater med advokat Håkan Molander utsågs till konkursförvaltare. Juristen…

Det här objektet är sålt eller borttaget.