Försäkringsrätt Jurister vid Amber Advokater Jurister vid Amber Advokater

Vi företräder dig i alla frågor som rör försäkringsavtalet

Försäkringsavtalsrätten avser de rättsregler som gäller mellan de parter som har ingått ett försäkringsavtal. Vanligtvis tecknas ett försäkringsavtal mellan ett försäkringsbolag och en privatperson, ett företag eller annan typ av försäkringstagare. Vi företräder både försäkringsgivare och försäkringstagare i alla de frågor som kan uppkomma kring försäkringsavtalet.

Det kan handla om rätt till försäkringsersättning på grund av en egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring eller avbrottsförsäkring.

När en reglering skett över försäkringen har försäkringsbolaget i sin tur rätt att kräva ersättning av den som orsakat skadan eller dennes försäkringsbolag (regressrätt).

Om du blir skadad i trafiken kan du ha rätt till trafikskadeersättning.

Trafikförsäkringsbolagen betalar i många fall den skadades ombud/advokat under pågående trafikskadereglering. Det gäller så länge ärendet inte går till domstol. Om ärendet går till domstol kan ditt ombud istället ha rätt till ersättning från rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring. 

Om du tror att du har rätt till försäkringsersättning är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. Om du inte gör det riskerar du att gå miste om din rätt till ersättning (preskription).

Välkommen att kontakta oss för hjälp med försäkringsrättsliga frågor. Våra kontor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Kontakta någon av oss