Effektivare styrelsearbete

Ett effektivt styrelsearbete bidrar till företagets utveckling och lönsamhet. Därför är det viktigt att välja dina styrelsemedlemmar med omsorg. De advokater hos oss som väljer att ingå i en styrelse tar uppdraget på allvar. De ser till att företagets affärsmässighet står i fokus.

Advokater är vana att brottas med svåra frågor och väjer inte för att ställa obekväma frågor och ta tag i problem. De är också lösningsorienterade och bidrar till företagets långsiktiga positiva utveckling.

Några viktiga egenskaper hos en styrelseledamot är integritet, ordningssinne, strategisk förmåga, beslutsförmåga och affärsmässighet. Allt detta har våra advokater. De har dessutom väl utvecklade nätverk, koll på juridiken och kan hantera besvärliga situationer. Deras erfarenhetsbank är mycket stor.

Styrelsens ansvar

Styrelsens uppgift är att se till företagets bästa. Styrelsen ska även arbeta för att ägarnas önskemål om företagets utveckling blir veklighet. Styrelsen ansvarar också ytterst för företagets bokföring, skatteinbetalningar och att en årsredovisning blir upprättad och inskickad. Det är även styrelsen som utser den verkställande direktören. Styrelsen ska jobba med det strategiska och vd:n arbetar med den dagliga verksamheten på företaget. Det är värt att komma ihåg att både vd och styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga om fel eller till och med brott begås. Våra advokater hjälper dig att lyfta styrelsearbetet till en strategisk nivå.

Styrelsens sammansättning

Om du har en styrelse bestående av endast familjemedlemmar eller nyckelpersoner bör du fundera på om det är det bästa sättet att nå framgång för ditt företag. Du bör också se till att de som sitter i styrelsen vet vilket personligt ansvar de har.
Beroende på bolagets storlek varierar också antalet styrelsemedlemmar. Som i alla grupper är det klokt att sätta ihop styrelsen med omsorg, så att gruppen blir så effektiv som möjligt.
Våra advokater kan utgöra den första externa ledamoten i styrelsen som hjälper dig att skapa ett effektivt styrelsearbete eller en av flera externa ledamöter som bidrar i styrelsearbetet med de breda erfarenheter vi har från styrelsearbete i alla typer av bolag och branscher.

Kontakta oss

Kontakta oss på Amber Advokater när du behöver en professionell styrelse som bidrar till ditt företags långsiktiga lönsamhet och utveckling. Våra konor finns i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult, och vi verkar där du behöver oss.

Kontakta någon av oss