Ring

Jonas Hjelm

Biträdande jurist

Jonas Hjelm  |  Biträdande jurist  |  Jönköping, Nässjö, Skövde

Jonas Hjelm

Biträdande jurist
JÖNKÖPING

036-30 59 82
0733-91 48 11
jonas.hjelm@amberadvokater.se

Med kundens affär i fokus

Juridiken är en viktig del i allt företagande, men viktigast av allt är alltid affärsmässigheten och verksamhetens övergripande mål. Som jurist månar jag därför om att behålla det större perspektivet på kundens affär, där juridiken kan fungera som en stöttepelare i större affärsdrivande beslut.

Att jobba lokalt och nära kunden gör att förståelsen och samarbetet kan fördjupas, vilket gör att startsträckan förkortas i rådgivningsprocessen. Juridisk rådgivning, speciellt när det gäller affärsjuridik, ger störst kundnytta när perspektivet dessutom tillåts vara brett. Det kan gälla både rent juridiska frågor, men inte minst affärsmässiga avväganden. Här måste förståelsen för kundens affär, utmaningar och vision alltid vara vägledande.

  Kontakta mig

  Jonas Hjelm

  Biträdande jurist
  JÖNKÖPING

  036-30 59 82
  0733-91 48 11
  jonas.hjelm@amberadvokater.se

  Erfarenhet

  • Amber Advokater 2024 –
  • PwC Sverige 2022 – 2024
  • Tingsnotarie Jönköpings tingsrätt 2020 – 2022
  • Verahill Familjejuridik 2018 – 2020
  • Juristexamen, Stockholms universitet 2018

  Kontoret i Jönköping

  Telefon växel: 036 30 59 80
  E-post: jonkoping@amberadvokater.se

   

  Kontoret i Nässjö

  Telefon växel: 0380 38 88 90
  E-post: nassjo@amberadvokater.se

   

  Kontoret i Skövde

  Telefon växel: 0500 52 57 90
  E-post: skovde@amberadvokater.se