Misstänkt för ett brott? Begär en försvarare från Amber Advokater Begär en försvarare från Amber Advokater

Är du misstänkt för ett brott?

Vi på Amber Advokater har stor erfarenhet av brottmål och har många erfarna försvarsadvokater. De flesta av våra brottmålsadvokater arbetar både som målsägandebiträden och försvarare, vilket gör att vi vet hur båda sidorna tänker. Vi vet vilka frågor och situationer som är viktiga att förbereda sig för. Det är bra att kontakta en advokat så tidigt som möjligt i processen för att få bästa möjliga stöd och hjälp.

Du kan ha anledning att kontakta försvarsadvokaterna på Amber av flera skäl:
• Om du har kallats till polisförhör
• Om du är misstänkt för ett brott
• Om du själv tror att du kan vara misstänkt för ett brott.

Det är domstolen som bestämmer om du har rätt till en offentlig försvarare eller inte. Vanligen har du rätt till en offentlig försvarare om brottet i fråga skulle kunna ge fängelse. I vissa fall kan domstolen komma fram till att du har rätt till en offentlig försvarare också vid ett bötesbrott. Du har alltid rätt att själv anlita en privat försvarsadvokat om du inte får en offentlig försvarare genom domstolen.

Dina intressen står i fokus

När vi företräder dig sätter vi alltid dina intressen främst. Du kan känna dig trygg med att våra advokater ser till att dina rättigheter blir tillgodosedda och att du får en rättvis behandling om ditt ärende går så långt som till domstolsförhandling. Vi är med före, under och efter rättegången och hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Begär en advokat från Amber Advokater

Du kan begära en advokat från Amber, både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Om det inte finns särskilda skäl att neka ditt önskemål, så utser domstolen den du önskar att företräda dig.

Om du har kallats till förhör ska du meddela polisen vem du vill ha som försvarare så snart som möjligt, så att vi kan vara med dig hela vägen. Vi rekommenderar att du aldrig deltar i förhör utan ett juridiskt ombud, en advokat. Du behöver inte svara på polisens frågor vid ett polisförhör, det ska polisen också upplysa dig om. Om du är missnöjd med en dom hjälper vi dig också att överklaga till nästa instans.

Kostnader

Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på dina ekonomiska förutsättningar. Om du anlitar en privat försvarare står du själv för kostnaden.

Kontakta någon av oss