Profil

Martin har lång och gedigen erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängestvister i allmän domstol. Han anlitas också av privatpersoner som behöver hjälp med ekonomisk familjerätt såsom bodelning, arvstvister och upprättande av olika juridiska handlingar. Martin har många uppdrag som offentligt biträde i asylmål och som offentlig försvarare i brottmål.

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2010-
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2008-2010
  • Master of Design and Innovation Law, Malmö Högskola 2008
  • Jur kand, Lunds universitet 2008