Martin Rickhag

Advokat

Martin Rickhag  |  Advokat  |  Jönköping, Nässjö

Martin Rickhag

Advokat
JÖNKÖPING

036-30 59 87
073-695 27 69
martin.rickhag@amberadvokater.se

Vårdnadsmål och ekonomisk familjerätt

Martin har lång och gedigen erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängestvister i allmän domstol. Han anlitas också av privatpersoner som behöver hjälp med ekonomisk familjerätt såsom bodelning, arvstvister och upprättande av olika juridiska handlingar. Martin har många uppdrag som offentligt biträde i asylmål och som offentlig försvarare i brottmål.

Martin Rickhag

Advokat
JÖNKÖPING

036-30 59 87
073-695 27 69
martin.rickhag@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2010-
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2008-2010
  • Master of Design and Innovation Law, Malmö Högskola 2008
  • Jur kand, Lunds universitet 2008

Kontoret i Jönköping

Telefon växel: 036 30 59 80
E-post: jonkoping@amberadvokater.se

 

Kontoret i Nässjö

Telefon växel: 0380 38 88 90
E-post: nassjo@amberadvokater.se