Bolagsrätt

Bolagsrätt – proaktiv juridisk rådgivning som ger affärsnytta

Bolagsrätten är viktig för affärsjuridiken och berör många centrala delar av ett bolags verksamhet oavsett om verksamheten styrs som aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller genom annan associationsform.

Våra advokater skapar affärsnytta i ditt företag. Vi har lång och djupgående erfarenhet inom bolagsrätt och erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. Bland våra klienter finns både entreprenörsdrivna mindre företag och medelstora företag.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom bolagsrätten:

 • Bolagsbildning och ägarbyten
  Vid bolagsbildning finns vi med i alla steg. Från valet av associationsform till avvecklingen av ett bolag genom exempelvis frivillig likvidation eller försäljning. Vi hanterar alla de bolagsrättsliga frågor som uppkommer vid omstruktureringar och ägarbyten, oavsett om det är på grund av förberedelse inför generationsskifte, extern försäljning eller av andra skäl.

 • Samarbeten och joint ventures
  Vi ger juridiska råd inför nya samarbeten och joint ventures och kan även upprätta de nödvändiga avtal som krävs för en lyckad utveckling.

 • Aktieägaravtal
  Om ni är flera aktieägare så är det viktigt att ni gemensamt tar fram ett aktieägaravtal som reglerar frågor så som hur verksamheten ska bedrivas, finansiering, framtida exit etc. Vi leder diskussioner, ger råd om vad som bör ingå i ert aktieägaravtal och kan även upprätta själva avtalet.

 • Bolagsstämmor
  Vi bereder och tar fram förslag på beslut till bolagsstämmor, kan agera ordförande på bolagsstämmor samt ser till att alla beslut registreras hos bolagsverket.

 • Styrelser
  Vi kan etablera ett professionellt styrelsearbete och kan även anlitas som styrelseresurs för att få ordning på bolagsstyrningen och riskhanteringen i din verksamhet. Våra advokater hjälper ägarna att lyfta styrelsearbetet till en strategisk nivå.

 • Nyemissioner och kapitalanskaffning
  Vi hjälper er med planeringen, alla de beslut och handlingar som måste tas fram inför nyemissioner och annan kapitalanskaffning samt registrering och det efterföljande utförandet.

 • Företagsöverlåtelser
  Vi har en lång erfarenhet av att biträda såväl köpare och säljare inom företagsöverlåtelser och hjälper våra klienter genom hela processen. Vi vägleder ägarna i såväl inkråmsaffärer som i aktieöverlåtelser.

 • Tvistlösning
  Vi har gedigen erfarenhet av kommersiell tvistlösning. Om ni som ägare hamnar i tvist om bolaget eller om styrelsens ansvar skulle aktualiseras finns vi här som din juridiska rådgivare.

Juridisk expertis inom både affärsjuridik och juridik för privatpersoner

Amber Advokater är en fullservicebyrå som erbjuder juridisk expertis som både affärsjuridik och juridik för privatpersoner. Affärsjuristerna samarbetar med andra experter inom advokatbyrån vilket ger dig tillgång till både spetskompetens och en stor bredd av juridiska tjänster. Vi finns på åtta orter i södra Sverige: Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona, Jönköping, Nässjö, Skövde, Värnamo och Älmhult.

Kontakta någon av oss