Anna Remgård Selméus

Advokat

Anna Remgård Selméus  |  Advokat  |  Hässleholm, Kristianstad, Älmhult

Anna Remgård Selméus

Advokat
HÄSSLEHOLM

0451-71 04 02
0765-410 418
anna.remgard.selmeus@amberadvokater.se

Affärsjurist med tvister i fokus

Jag arbetar med affärsrätt och tvistemål. Det innebär att mitt arbetsområde omfattar såväl upprättande och granskning av en mängd olika typer av avtal som biträde i tvister både mellan bolag och privatpersoner.

Vanligt förkommande tvister är entreprenadtvister, fel i fastighet och betalningskrav av olika slag.

Jag kan även hjälpa till med företagsöverlåtelser, leveransavtal, eller att ta fram avtal för samarmarbetet mellan delägare i ett bolag. Att hitta rätt i avtalsformuleringar kan vara klurigt men kan också ge en tydlighet och säkerhet i en affär eller längre samarbete. Tillsammans kan vi ta fram avtalslösningar som är anpassade efter er verksamhet och de behov som just ni har.

Jag har arbetat på Amber Advokater sedan 2018 och har dessförinnan arbetat på tingsrätt och förvaltningsrätt. Nu är jag stationerad på Ambers kontor i Hässleholm men är del i en arbetsgrupp som täcker in våra kontor i Hässleholm, Kristianstad och Älmhult. Tillsammans har vi en bred och lång erfarenhet av en mängd affärsrättsliga frågor!

Anna Remgård Selméus

Advokat
HÄSSLEHOLM

0451-71 04 02
0765-410 418
anna.remgard.selmeus@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2022-
  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2018-
  • Notarietjänstgöring, Hässleholms tingsrätt 2017-2018
  • Jurist i migration, Förvaltningsrätten i Malmö, 2016-2017
  • Handläggare, Migrationsverket 2016
  • Juristexamen, Lunds universitet 2011-2016

Kontoret i Hässleholm

Telefon växel: 0451 710 400
E-post: hassleholm@amberadvokater.se

 

Kontoret i Kristianstad

Telefon växel: 044 710 40
E-post: kristianstad@amberadvokater.se

 

Kontoret i Älmhult

Telefon växel: 0476 150 10
E-post: almhult@amberadvokater.se