Mikael Halonen Carling

Advokat, delägare

Mikael Halonen Carling  |  Advokat, delägare  |  Värnamo

Mikael Halonen Carling

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 72
070-292 53 90
mikael.halonen.carling@amberadvokater.se

Brottmålsadvokat och konkursförvaltare

Jag har mina tydligaste ben inom brottmål och obeståndsrätt.

Jag har en gedigen erfarenhet inom brottmål och begärs ofta som offentlig försvarare. Jag tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Kom ihåg att du kan begära vilken advokat du vill ska företräda dig. 

Jag är en av byråns konkursförvaltare och har arbetat med obeståndsrätt sedan jag började på byrån 2010.

Du kan också vända dig till mig i frågor som rör allmän affärsjuridik och fastighetsrätt.

En viktig egenskap hos en försvarare?

Du bör vara analytisk – men det är en egenskap som gäller för advokater över lag, inte bara inom brottmål!

Extra språkkunskaper: Tyska

Mikael Halonen Carling

Advokat, delägare
VÄRNAMO

0370-37 87 72
070-292 53 90
mikael.halonen.carling@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat och delägare, Amber Advokater
  • Statens jordbruksverk 2008-2010
  • Jur kand, Stockholms universitet, 2008
  • Egen företagare 2003-2007
  • Affärsrättslig magisterexamen, Internationella Handelshögskolan, Jönköping 2003

Här finns våra advokater och jurister

Besöksadress: Järnvägsgatan 3, Värnamo
Postadress: Box 744, 331 27 Värnamo
Telefon växel: 0370 37 87 70
E-post: varnamo@amberadvokater.se