Carl Tauson

Advokat, delägare

Carl Tauson  |  Advokat, delägare  |  Älmhult, Hässleholm, Kristianstad

Carl Tauson

Advokat, delägare
ÄLMHULT

0476-150 15
070-658 10 85
carl.tauson@amberadvokater.se

Mer än 20 år inom affärsjuridiken

En stor del av mitt arbete handlar om att se våra klienters utmaningar från olika perspektiv och på så sätt kunna hitta konstruktiva lösningar och ge de bästa råden. Oavsett om det handlar om en företagsöverlåtelse, en stor tvist eller en rekonstruktion av en verksamhet för att undvika ett obestånd ska mitt team behålla helhetsperspektivet utan att tappa detaljerna. På det sättet bidrar vi till ett långsiktigt mervärde.

Jag är ofta ”husadvokat” för företagsklienter och företagsledare i avtalsfrågor, bolagsrätt och tvister. Jag har varit advokat i Älmhult i över 20 år och har fått möjlighet att lära känna de lokala företagen och verksamheterna och på så sätt fått en förståelse för såväl olika branscher som olika utmaningar.

Genom åren har jag särskilt specialiserat mig inom företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner och det är en extra dimension av jobbet att få vara med när klienten gör sin kanske största affär någonsin.

Jag har även omfattande erfarenhet av att jobba med konkurser och rekonstruktioner och ger löpande rådgivning kring frågor om obestånd och kreditsäkerhet. Ofta handlar det om att utreda möjligheterna att rekonstruera en verksamhet för att undvika en konkurs eller se vad klienten kan göra för att minska riskerna att drabbas av kunders eller leverantörers obestånd. Jag ansvarar för Ambers obeståndsgrupp och utses regelbundet till konkursförvaltare.

Carl Tauson

Advokat, delägare
ÄLMHULT

0476-150 15
070-658 10 85
carl.tauson@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2008-
  • Advokat och delägare, Älmhults Advokatbyrå 2002-2007
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm 1999-2002
  • Notarietjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt 1997-1999
  • Jur kand, Lunds universitet 1997
  • Juridikstudier, Universiteit Utrecht, NL 1995-1996

Kontoret i Älmhult

Telefon växel: 0476 150 10
E-post: almhult@amberadvokater.se

 

Kontoret i Hässleholm

Telefon växel: 0451 710 400
E-post: hassleholm@amberadvokater.se

 

Kontoret i Kristianstad

Telefon växel: 044 710 40
E-post: kristianstad@amberadvokater.se