Profil

Johan har lång erfarenhet av brottmål och arbetar dagligen med uppdrag som försvarare och målsägandebiträde. Han tar även regelbundet uppdrag som särskild företrädare för barn. Johan har dessutom särskild kunskap avseende LVU-ärenden. Han arbetar också med ärenden som handlar om vårdnad, boende och umgänge med barn. Johan har flera års erfarenhet av domstolsarbete med sig in i sina uppdrag.

Extra språkkunskaper: Tyska

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2007-
  • Notarietjänstgöring, Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge 2004-2007
  • Jur kand, Lunds universitet 2004