Bolag till försäljning. Konkursanbud.

Konkursanbud Ryds Båtar – Tillverkning av fritidsbåtar för skandinaviska förhållanden

Ryds Båtar AB i småländska Ryd, i Tingsryds kommun, har försatts i konkurs. Företaget har en 60-årig historia och genom åren stått för många viktiga innovationer inom såväl sjösäkerhet som komfort och funktion vad gäller fritidsbåtar.

Välkommen med anbud senast den 21 december 2023, gällande övertagande av verksamheten i dess helhet. I andra hand tar vi emot anbud på delar av verksamheten.

Om Ryds Båtar   

Bolagets verksamhet har varit inriktad på tillverkning och försäljning av kvalitetsbåtar. Verksamheten, som har sysselsatt ett trettiotal anställda, har bedrivits från förhyrda lokaler i Ryd, Tingsryds kommun. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022 har uppgått till ca. 74 miljoner kr. Verksamheten drivs för närvarande vidare i konkursboets regi.

Intresseanmälan

Klicka här för intresseanmälan och tillgång till en presentation av företaget med anledning av försäljningen.

Dokumentation

Komplettering av dokumentation sker fortlöpande.

Ryds Båtar AB – Intressentunderlag (SE)

Ryds Båtar AB – Financial statement (ENG)

Årsredovisning 2022

Anläggningsregister

Sammanställning lager och PIA

Lager inventerat

Ryds Båtar – Hemsida

Visning av egendomen

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med konkursförvaltare eller medhandläggare.

Anbud

Ryds Båtar AB, nedan Bolaget, har den 27 november 2023 försatts i konkurs vid Växjö tingsrätt. Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar, i sin helhet eller delar därav.

Anbud ska vara skriftliga och innehålla fullständiga kontaktuppgifter till anbudsgivaren inklusive person- eller organisationsnummer. Anbud lämnas per mail till bertil.stridh@amberadvokater.se. Anbud som är förenade med villkor kommer inte att accepteras. Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 21 december 2023. 

Anbud ska innehålla uppgift om vilken köpeskilling som erbjuds.

Anbud ska även innehålla uppgift om när egendomen kan tillträdas.

Konkursförvaltaren äger under pågående anbudsförfarande rätt att sälja egendomen och kan därmed avbryta anbudsförfarandet.

Konkursboet äger inte fastigheten utan det åligger en köpare, som vill disponera lokalen, att själv förhandla med hyresvärden.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Försäljningsvillkor

Samtliga tillgångar säljs i befintligt skick.

Några garantier för att lämnade uppgifter är riktiga, för egendomens egenskaper eller dess lämplighet för dess ändamål lämnas inte. Det kan finnas, utöver vad som är angivet i varje objektsbeskrivning tillgångar som inte ägs av konkursboet. Sådan egendom ingår inte i försäljningen.

Konkursboet tar inte något ansvar för att lokalerna och eller utrustningen uppfyller eventuella krav för den verksamhet som har bedrivits eller som anbudsgivaren avser att bedriva.

Mer information

Bertil Stridh, konkursförvaltare, tel 0370-37 87 75, bertil.stridh@amberadvokater.se

Johanna Lindén, medhandläggare,  tel 0370-37 87 76, johanna.linden@amberadvokater.se