Profil

Elin är expert på juridik relaterad till barn och arbetar med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Hon företräder ofta kommunala nämnder i ärenden som rör LVU. Ekonomisk familjerätt är ytterligare ett område där Elin hjälper många klienter. Det handlar om t ex arvsskiften, testamenten och bodelningar. Elin anlitas också flitigt som målsägandebiträde för brottsoffer. Ett specialområde för Elin är fastighetsrätt där hon ofta företräder både företag och privatpersoner vid tvister i domstol.

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2013-
  • Jönköpings tingsrätt 2013
  • Polismyndigheten i Jönköpings län 2011
  • Migrationsverket 2011
  • Jur kand, Uppsala universitet 2010