Profil

Emily är driven och ambitiös och ser alltid till sina klienters bästa. Hon har en allmän humanjuridisk inriktning och arbetar därmed främst med privatpersoner. Det innebär att hon ofta företräder brottsoffer i brottmål i rollen som målsägandebiträde och i mål om tvångsomhändertaganden. Hon anlitas också regelbundet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2016-
  • Migrationsverket i Växjö 2015-2016
  • Lantmäteriet i Uddevalla 2015
  • Juristexamen, Uppsala Universitet 2010-2015
  • Utbytestermin vid Maastricht University, Nederländerna 2014