Emilia Swärd

Biträdande jurist

Emilia Swärd  |  Biträdande jurist  |  Jönköping, Nässjö

Emilia Swärd

Biträdande jurist
JÖNKÖPING

036-30 59 82
0733-914 811
emilia.sward@amberadvokater.se

Biträdande jurist med energi för rättvisefrågor

Jag är biträdande jurist på kontoret i Jönköping och har en allmän humanjuridisk inriktning. Jag är en energisk person med stort intresse för rättvisefrågor. Jag har med sig erfarenhet från olika delar av rättsväsendet som jag nu har nytta av i arbetet inom t.ex. familjejuridik och brottmål.  

Emilia Swärd

Biträdande jurist
JÖNKÖPING

036-30 59 82
0733-914 811
emilia.sward@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater, 2022-
  • Juristexamen, Örebro universitet, 2017–2022
  • Sommarnotarie, Göta hovrätt, 2021
  • Civil utredare, Polismyndigheten, sommaren 2018–2020

Kontoret i Jönköping

Telefon växel: 036 30 59 80
E-post: jonkoping@amberadvokater.se

 

Kontoret i Nässjö

Telefon växel: 0380 38 88 90
E-post: nassjo@amberadvokater.se