Håll koll på arbetstillståndet när du anställer

På senare tid har man kunnat läsa om flera fall där utländska personer som har jobb i svenska företag råkar ut för att de måste lämna Sverige. Trots att företaget de jobbar för skriker efter kompetensen och behöver arbetskraften. Hur är detta möjligt? Robert Attesjö, jurist och expert inom arbetstillstånd, ger här några förklaringar och tips.  

Det gäller att ha full koll på bestämmelserna för arbetstillstånd. Både när man anställer utländsk arbetskraft och när ett anställningsavtal ska förlängas.

– Ett enda snedsteg från arbetsgivaren kan leda till att arbetstillståndet inte förlängs, varnar Robert Attesjö. Därför är det viktigt att ha koll på allt från att semester tas ut på rätt sätt till att lönenivån håller sig över minimumnivån.

När du ska anställa ska du tänka på:

  • Lönen: Lönen ska vara minst 13 000 kronor i månaden.
  • Anställningsvillkoren: Lön, försäkringsskydd och andra förmåner får inte vara sämre än de villkor som gäller i svenska kollektivavtal eller branschpraxis.
  • Semester: Bestämmelserna i semesterlagen gäller även här. Man måste till exempel ta ut lediga dagar och kan inte ta ut all semester i pengar.
  • Annonsera: Tjänsten ska annonseras i Sverige och inom EU i minst tio dagar. Det gör man till exempel genom Arbetsförmedlingen.
  • Facket ska få yttra sig: Låt den fackliga organisationen få yttra sig om det tänkta anställningsavtalet. Särskilt arbetsvillkoren brukar vara av stort intresse för facket.

När ett arbetstillstånd ska förlängas:

Tänk på att försörjningsnivån (lönen) och anställningsvillkoren i övrigt måste uppfylla kraven under hela den gångna tillståndsperioden. Även små avsteg från bestämmelserna kan leda till att den anställde måsta avsluta sin anställning och i värsta fall måste hela familjen lämna landet eftersom rätten att vistas i landet går förlorad. Det kan vara en utmaning för tillverkande företag att hitta rätt kompetens. Ofta är arbetsgivaren ett mindre företag och förlusten av kompetent arbetskraft blir kännbart direkt.

Om du som företagare behöver hjälp med en nyanställning eller förlängning av ett arbetstillstånd är du välkommen att kontakta våra arbetsrättsjurister.