Amber Advokater – advokatbyrån i ständig utveckling

De senaste åren har Amber Advokater arbetat systematiskt med utveckling av verksamheten för att erbjuda juridiska tjänster på ett sätt som passar ett digitalt och snabbt samhälle. Advokatbyrån vill också vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Utvecklingen har fört med sig ett antal vägval för delägarna längs denna resa. Delägarna i Halmstad har nu valt att lämna samarbetet med Amber Advokater och går sin egen väg. 

Vi finns där du finns

– Det är inte ovanligt att advokatbyråer allierar sig eller bryter upp och går åt varsitt håll, säger Magnus Lindsten, advokat och ordförande för ledningsgruppen inom Amber Advokater. Denna gång händer det på Amber Advokater. Det är förstås tråkigt när kollegorna väljer en annan väg, men vi kommer skiljas som goda kollegor och vi önskar Halmstadskollegorna lycka till på den väg de nu har valt.

Amber Advokater fortsätter arbetet med att på ett framåtriktat och aktivt sätt stärka det juridiska erbjudandet för att möta klienternas behov. 

Amber Advokater står för både kompetens och service som mäter sig väl med vilken storstadsbyrå som helst. För att behålla den positionen i samband med digitaliseringen av samhället och de förändringar inom tjänstesektorn som det för med sig, har Amber Advokater de senaste åren arbetat aktivt med utveckling av verksamheten. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare för jurister utanför storstäderna.

– För oss står alltid klienterna i fokus, säger Magnus Lindsten. Det är avgörande för oss att möta klienterna där de befinner sig, vare sig det gäller privatpersoner eller företagare. Det kräver ständig utveckling av advokatbyråns sätt att arbeta.

Delningen sker den 30 oktober.