HD höjer värdegränsen för ringa stöld

De senaste tio åren har värdegränsen för vad som är ringa stöld och vad som är stöld av normalgraden gått vid 1 000 kronor. Nu har Högsta domstolen meddelat en dom som ändrar värdegränsen.

illustration av snattare

Den nya värdegränsen för ringa stöld, eller snatteri som vi kallade det tidigare, kommer nu att dras vid 1 250 kronor. Straffet för ringa stöld är vanligtvis böter, medan stöld av normalgraden ofta leder till villkorlig dom och böter. För den som är misstänkt är värdegränsen av stor betydelse.

Elias Palm är advokat på Amber Advokater och företräder den tilltalade mannen i det aktuella målet. Mannen tog i maj 2018 varor i en butik i Växjö för totalt 1 142 kronor, vilket han också har erkänt. Såväl Växjö tingsrätt som Göta hovrätt dömde mannen för stöld av normalgraden. Elias Palm har för sin klients räkning överklagat domen till Högsta domstolen, som nu har gått på försvarets linje.

Högsta domstolens dom innebär att Elias Palms klient nu döms för ringa stöld istället för stöld av normalgraden.

Elias Palm, advokat

– Min klient är nöjd med utfallet i Högsta domstolen, säger Elias Palm och tillägger att domen kommer att ha stor praktisk betydelse eftersom värdegränsen mellan ringa stöld och stöld tillämpas så gott som dagligen.

Elias Palm menar också att det var dags att anpassa värdegränsen med tanke på den prisutveckling som skett de senaste åren. Det var tio år sedan värdegränsen reglerades senast.

Elias Palm arbetar på byråns senast öppnade kontor i Kristianstad.

Kontaktinfo