Lantbrukare satsar på miljösmart fiskuppfödning

Fiskodling, eller fiskuppfödning som man hellre kallar det hos Gårdsfisk®, växer inom lantbruket. Amber Advokater biträder CW Fisk AB med uppfödningsavtal med Scandinavian Aquasystems AB som bedriver verksamheten Gårdsfisk®. Grisbonden Christer Wannebro på CW Fisk AB fasar ut sin grisuppfödning och satsar nu på hållbar fiskuppfödning.

I processen har advokat Niklas Sigesgård biträtt CW Fisk. Från vänster: Niklas Sigesgård (Amber Advokater), Christer Wannebro (CW Fisk AB), Mikael Olenmark Dessalles (Gårdsfisk®) samt Helena O. Malmström (Trägårdh Advokatbyrå).

Fiskuppfödning i bassänger gör det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön eller utarma våra hav. Fiskarna föds upp i varmvattensbassänger på gårdar. Christer Wannebro bygger nu upp 40 sådana bassänger samtidigt som han fasar ut sin grisuppfödning. I bassängerna kommer bland annat fiskar av arterna Clarias (afrikansk ålmal) och Rödstrimma® att födas upp. Christer hoppas att de första fiskarna kan levereras till butik i augusti.

Till Kristianstadsbladet säger Christer att en vision är att vara med och bidra till ett hållbart lantbruk, men också att hålla landsbygden levande. Han konstaterar också att om han inte hade satsat på fiskuppfödning, så hade det kunnat bli ganska tomt på gården. Nu är det istället nybyggnation på gång och framtidstron är stark.

Rödstrimma® är en av fisksorterna som föds upp. Här finns mer information om fisksorterna och recept.

– Det är ett spännande koncept och parterna är verkliga eldsjälar som brinner för att utveckla fiskuppfödningen, säger Niklas Sigesgård som är advokat på Amber Advokater och har biträtt CW Fisk AB med avtalsskrivningen. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av CW Fisk!

Gårdsfisk® har representerats av Trägårdh Advokatbyrå – läs mer på deras Linkedin-sida.

Kontakta Niklas Sigesgård