Läreda Mekan

Nu är epoken Läreda Mekan slut – ett år efter konkursen

När VA-Automotive-koncernen gick i konkurs för ett år sedan blev många besvikna. Bland de sex företagen som gick omkull fanns VA Components, som i olika skepnader funnits i Hässleholm sedan 1957, bland annat under det kända namnet Läreda Mekan. Konkursförvaltaren Niklas Sigesgård och hans team har jobbat hårt för att rädda så mycket som möjligt i de drabbade bolagen. Den 30 april stänger Läreda Mekan för alltid.

Ibland går det inte att undvika att ett företag går i konkurs. När det sker utses en konkursförvaltare av tingsrätten. För Niklas Sigesgård som utsågs till konkursförvaltare för VA Automotivekoncernen var uppdraget att så långt det var möjligt rädda de värden som kunde räddas och sälja det som gick att sälja, för att kunna betala de skulder som det konkursdrabbade företaget hade. Niklas Sigesgårds uppdrag i VA-automotivekoncernen har helt enkelt varit att leda avvecklingen så affärsmässigt som möjligt i de olika bolagen. För de sex bolagen i koncernen ser framtiden olika ut. Medan VA Components och VA Tooling i Tyringe (tidigare Swepart Verktyg) läggs ner, har andra delar, t.ex. VA Tooling i Dalstorp och VA Enginering sålts och drivs vidare i ny regi. Som konkursförvaltare har Niklas också sett till att de anställda som fått gå, får ut lön enligt den lönegaranti som staten ger.

Ett års produktion trots konkursen

Asko Rönkkö arbetade som produktionschef på VA Components och har tillsammans med platschefen Håkan Nilsson skött den dagliga produktionen i fabriken fram till dess stängning. Det har varit en speciell tid för Asko Rönkkö och medarbetarna i Hässleholm. Det vanligaste är att ett företag som går i konkurs stänger all verksamhet inom en månad efter konkursbudet. I det här fallet har man drivit vidare produktionen i nästan ett år.

Askö Rönkkö
Asko Rönkkö har tillsammans Med Håkan Nilsson drivit fabriken under det senaste året.

– När konkursbeskedet kom i maj 2018 tog det inte lång tid innan produktionen var på banan igen, säger Asko Rönkkö, för kunderna, det vill säga Volvo Lastvagnar, Volvo personvagnar och Scania, behövde det vi producerar till sina befintliga fordonsmodeller. Att flytta en sådan här produktion hade inte varit möjligt på så kort tid. Det tar tid att flytta en tillverkande industri. Den stora utmaningen i början var att få leverantörernas förtroende igen, så att vi hade material att jobba med.
Ett 50-tal av de drygt 80 anställda har kunnat arbeta kvar för att säkra leveranserna. Efter hand har styrkan minskat till ca 20 personer. Under året har 1,3 miljoner artiklar producerats.
– Medarbetarna har jobbat fantastiskt bra, säger Asko. De har varit en hörnsten för att få detta att fungera. Samtidigt har alla vetat, att senast den 30 april tar det slut.
Men nu har den sista detaljen passerat monteringen i fabriken. Lagerhyllorna gapar tomma sånär som på några pallar som ska förslutas för att rulla ut till kunderna. Tystnaden i lokalerna sprider sig. Stämningen som varit positiv hela året, byts till vemod.

79 år på Läreda Mekan

Ingela Liljeroth och Christer Lind har jobbat på VA Components i sammanlagt 79 år. Kollegorna från skiftet som ska gå hem kramar om varandra innan de skiljs åt.
– Det är vemodigt, väldigt vemodigt säger Ingela Liljeroth, som jobbat på Läreda Mekan i nästan 40 år. Det är tungt att veta att man inte ska komma tillbaka hit och träffa alla jobbarkompisar igen. Jag har trivts så bra här och jobbet har utvecklats över åren.

Christer Lind och Ingela Liljeroth
Christer Lind och Ingela Liljeroth har tillsammans arbetat 79 år på Läreda Mekan, eller VA Components som det hetat de senaste åren

Christer Lind började en gång på pressavdelningen som 18-åring, men har sedan framför allt jobbat med kvalitetssäkringen. Medan det från början handlade om manuella mätningar ute i fabriken, så har det de senaste åren allt mer handlat om automatiserade processer.

Varken Ingela eller Christer har någonsin varit arbetslösa och har svårt att se sig själva i den situationen. Ingela sade tidigt att hon skulle vara med hela vägen, tills fabriken stängs. Hon ska just göra sista skiftet. Inte bara sitt eget, utan fabrikens.
– Jag är en arbetsmyra säger Ingela med eftertryck. Men jag tror att jag har åldern emot mig. Jag hoppas det finns någon som vågar anställa mig. Jag vill jobba och har knappt varit borta från jobbet någon enda dag under mina drygt 39 år här.

Marie Nilsson monterade den absolut sista styrkolonnen till Scanias lastbilar i fabriken. Hon och kollegorna på
skiftet konstaterar att det känns tomt nu när det är dags att gå hem för sista gången. Foto_Lasse Toxi.

Många har fått nytt jobb

Man befarande i början av perioden att personalomsättningen skulle vara stor, men så har det inte blivit. Medarbetarna har stannat kvar till sista dagen.
– Det har fallit sig så att anställda har hittat andra jobb i en takt som passat tillverkningen hos oss, säger Asko Rönkkö. Fördelen med att företaget har drivits vidare så här länge efter konkursen är att inte alla är arbetslösa samtidigt och söker samma jobb. Men visst finns det också några som ännu inte vet vad som väntar runt hörnet.
Ledningen har gjort vad man kan för att stötta dem som söker nya jobb. Allt från att ge ledigt för att gå på intervjuer till att vara referens och att snabbt släppa vidare den medarbetare som fått nytt jobb.
– Flera anställda har passat på att göra något som de drömt om länge, men inte riktigt tagit tag i tidigare, säger Asko Rönkkö. Såsom att börja studera eller byta bransch. Konkursen har hjälpt dem, tvingat dem, att fatta beslutet.

Logistikbranschen växer

Swepart Verktyg och Läreda Mekan har haft stort symbolvärde för Hässleholm som industristad. Som mest hade Läreda Mekan närmare 600 anställda. Nu är det magrare på industrisidan i Hässleholm, medan logistikbranschen utvecklas allt mer i staden. Många gamla tillverkningsindustrier blir lagerhotell. Så blir det troligen även med Läreda Mekans lokaler som köpts av Autoporten. Under våren och sommaren kommer alla maskiner att säljas på nätauktion.
– Det är lite sorgligt, säger Asko Rönkkö, för det har funnits en lång tradition av tillverkning av stora volymer här i Hässleholm. Företagen som levererar till fordonsindustrin är få nu.

Positivt för fordringsägarna

– Nu när fabriken stänger, ser det ljust ut för fordringsägarna. De kommer få bra utdelning i den här konkursen, menar Niklas Sigesgård, men betonar vi får veta först till hösten när alla fakturor är betalda och alla skulder är kända vilka belopp det handlar om.

Niklas Sigesgård tycker att det ser ljust ut för fordringsägarna i konkursen. Exakt hur stor utdelningen blir vet han dock först till hösten.

Niklas Sigesgård säger att det är bra att företagen har kunnat hanteras från Hässleholm eftersom förvaltningen blir bättre och mer effektiv när man kan finnas på plats med kort varsel.
– En konkursförvaltare från Stockholm hade inte kunnat vara på plats inom fem minuter för att ta hand om olika frågeställningar och prata med personalen, säger han.
Amber Advokater har dessutom kontor på flera orter i södra Sverige, vilket har passat bra eftersom VA Toolings anläggning i Dalstorp (Lidhs Verktygsindustri), har kunnat hanteras av konkursförvaltaren Bertil Stridh från Ambers kontor i Värnamo. Och nästan alla kontor har fått hjälpa till med lönegarantiarbetet.
– Så även om vårt kontor i Hässleholm är förhållandevis litet så kan vi lösa stora komplexa uppdrag, säger Niklas Sigesgård som till vardags är advokat på Amber Advokater i Hässleholm.