Ny advokat i Jönköping

Juristen Kristina Mannerback bytte bana för ett par år sedan – från åklagare och domare till jurist på advokatbyrå. Från och med nu kan hon även kalla sig advokat. Grattis Jönköping som är en duktig advokat rikare!

Tack vare sin bakgrund har Kristina under sina drygt två år som biträdande jurist på Amber Advokater kunnat ta sig an många och emellanåt komplexa ärenden. Hon har främst jobbat med brottmål, familjerätt och förvaltningsrätt. Efter sedvanliga kurser och avlagda prov är Kristina nu upptagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund och kan titulera sig advokat. Advokattiteln är skyddad i lag och står för viss kompetens och etik.

– Den mest konkreta skillnaden för mig är att jag med advokattiteln också kan åta mig uppdrag som offentlig försvarare i brottmål, säger Kristina. Det kommer att bli utmanande och spännande, eftersom jag alltid tidigare har arbetat på åklagarsidan eller på domarrollen i dessa mål.

Det svåraste med att sadla om till advokat?

I början tyckte Kristina att det var svårt att släppa objektiviteten. Åklagare och domare företräder det allmänna och måste förhålla sig objektiva till parterna och ärendet. En advokat är skyldig att vara lojal mot sin klient och fullt ut företräda klientens intressen. Något som emellanåt leder till svåra avvägningar och diskussioner med klienten. Men Kristina vill inte vara utan sina tidigare erfarenheter, även om hon erkänner att det ibland har varit identitetsmässigt utmanande att delvis ”börja om” i yrkeskarriären.

– Jag har insett att det är en styrka och en enorm trygghet att ha bred erfarenhet. Jag kan bättre förstå och förbereda klienten på hur rättsväsendet fungerar och hur domstolen brukar resonera. Och att numera få ta ställning i ett mål och argumentera för klientens sak, det gillar jag.

Hur skiljer sig jobbet på advokatbyrå från åklagar- och domaryrket?

Kristina konstaterar att advokatyrket är betydligt mer praktiskt omväxlande jämfört med både åklagar- och domaryrket. Uppdragen, de personliga kontakterna och även arbetsmiljön växlar dagligen.

– Jag besöker olika polisstationer och domstolar i landet och jag har klientmöten på oväntade platser, berättar Kristina. Ena dagen hämtar jag en sjuårig klient från skolan och kör till ett polisförhör på Barnahus. Nästa dag besöker jag en klient på sitt äldreboende eller en svårt skadad målsägande på sjukhuset efter en grov misshandel. Man vet inte hur en vecka kommer att se ut i förväg. Det är en del av tjusningen, även om det kräver mycket flexibilitet.

Fritiden spenderas främst med familjen. Kanske blir det även en och annan löptur i skogen eller en rond mot ogräset i trädgården, konstaterar den nyblivna advokaten med ett leende.

Kontakta Kristina