Ny ekonomiansvarig i Karlskrona

Att vara ekonomiansvarig på en Advokatbyrå som Amber Advokater innebär inte enbart att hantera byråns egna ekonomi. Det innebär också att hantera de konkurser som förvaltas av byråns konkursförvaltare.

Martin Folkar

– Konkursdelen är ny för mig och det känns spännande att lära sig ett nytt område, säger Martin Folkar, ny ekonomiansvarig på Amber Advokater i Karlskrona.

Martin är civilekonom och kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på Svenska kyrkan. Han har också hunnit vara CFO på ett börsnoterat bolag och jobbat som revisor.

– Genom mina tidigare jobb har jag varit i kontakt med ett par av Amber Advokaters jurister och har då fått en positiv bild av byrån, säger Martin. Det intrycket stärktes när jag träffade resten av styrkan på kontoret.

Det går inte att ta miste på att Martin gärna engagerar sig i jobbet.

– Jag skulle beskriva mig själv som en lugn person som inte stressar upp sig lätt och som gillar att jobba, säger han.

Han menar också att medan juristernas fokus ligger på att vara nära och tillgängliga för klienterna, så är hans fokus som ekonom att vara tillgänglig för juristerna och organisationen. ”Backoffice” måste fungera i verksamheten.

– Vi är glada över att kunna välkomna Martin till Amber Advokater, säger Carolina Lindsten, advokat och verksamhetsansvarig för advokatbyrån. Hans erfarenheter från andra branscher är en stor tillgång för oss. En nyanställning ger också en möjlighet att se över våra rutiner och effektivisera ekonomifunktionen utifrån de förhållanden som råder på marknaden idag.

Kontaktinfo till Martin hittar du här.