Ska personer som inte är misstänkta för brott kunna avlyssnas?

Regeringen presenterade i höstas en utredning som föreslår att myndigheter ska ges utökade möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning, även utanför en förundersökning, dvs. innan en konkret misstanke om att brott kan konstateras.

Det innebär att polis i hemlighet t.ex. kan övervaka eller avlyssna elektronisk kommunikation i förebyggande syfte. Syftet är att förhindra förekomsten av allvarlig brottslighet såsom mord, spräng­ningar och grova narkotika­brott inom ramen för kriminella nätverk.  

Vad kan detta få för konsekvenser ur ett rättssäkerhetsperspektiv?

Preventiv tvångsmedelsanvändning innebär en avsevärt ökad risk för intrång i den enskildes integritet eftersom personer som inte är misstänkta för brott kan övervakas. Därför måste risken för integritetsintrång alltid vägas särskilt noga mot behovet och effektiviteten av åtgärderna och balanseras med rättssäkerhetsgarantier. Även om detta sker så finns fortfarande en risk att preventiva tvångsmedel används felaktigt, vilket riskerar att rättssäkerheten urholkas.

Advokatsamfundet var kritiska till förslaget i sitt remissvar. Förslaget har ännu inte tagits upp av riksdagen.