Sveriges sjätte största konkurs under 2018 handläggs av Amber Advokater

När Creditsafe i början av året presenterade helårssiffror för konkursåret 2018 kunde vi konstatera att antalet konkurser ökar. Den allra största konkursen var NextJet. På sjätte plats hittar vi VA Components i Hässleholm AB som tillsammans med ytterligare fyra bolag ingick i VA Automotivekoncernen. Alla bolag i VA Automotivekoncernen gick i konkurs under 2018 och konkursbona förvaltas av oss på Amber Advokater.

Niklas Sigesgård. Foto: Sofie Ward
Niklas Sigesgård är konkursförvaltare i VA-koncernen. Foto: Sofie Ward.

– Allt tyder på att konkurserna kommer öka under 2019, menar Niklas Sigesgård, advokat på Amber Advokater i Hässleholm och den som är konkursförvaltare för bolagen i VA Automotivekoncernen. Särskilt detaljhandeln spås få ett tufft år.

Totalt har Amber Advokater 13 konkursförvaltare. Fyra av dessa har arbetat med VA Automotive. Tillsammans kan vi på ett effektivt sätt handlägga även riktigt stora konkurser, även om vi sitter på olika orter.

Här kan du läsa hela Creditsafes artikel och statistik om konkurserna 2018.

Här är våra konkursförvaltare:

Mats Aronson
Otto Hallgren
Mikael Halonen Carling
Per Håkansson
Per Jadelind
Anna von Knorring
Fredrik Lager
Magnus Lindsten
Håkan Molander
Niklas Sigesgård
Hanna Spets
Bertil Stridh
Carl Tauson