Vi fördömer Rysslands invasion av Ukraina och bidrar till humanitär hjälp

Inom Amber Advokater ställer vi oss bakom Sveriges Advokatsamfund i uppropet som fördömer den ryska invasionen av Ukraina.

Ur Advokatsamfundets ställningstagande:

…Alla stater måste respektera de grundläggande skyldigheter, värderingar, principer och friheter som anges i FN-stadgan, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella fri- och rättighetsinstrument.

Advokatsamfundet vill betona värnandet och respekten för de universella värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet och insisterar därför på att Europa måste förbli ett område med fred, frihet, säkerhet och rättvisa…

Amber Advokater bidrar till den humanitära hjälpen i Ukraina genom gåvor till Röda Korset och UNHCR.

– Som advokater värnar vi om rättssäkerheten och anser att det som händer är mycket tragiskt. Vi ställer oss bakom svenska advokatsamfundets och de internationella organisationernas fördömande av den illegala invasion som nu pågår i Ukraina, säger Magnus Lindsten, ordförande för Amber Advokater.

Läs hela ställningstagandet från Sveriges Advokatsamfund här.