Kristina Mannerback, biträdande jurist

Kristina Mannerback

biträdande jurist

Kontor

Jönköping

E-post

kristina.mannerback@amberadvokater.se

Mobil

0705-12 99 41

Ring: 036-30 59 86

Profil

Kristina arbetar främst med brottmål, som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Fokusområden är sexualbrott, våldsbrott, brott i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott. Kristina biträder även klienter i familjemål (vårdnadsmål) och i tvångsmål. Vidare är hon frekvent anlitad av kommuner i mål angående LVU.

Kristina har en mycket bred erfarenhet av rättsväsendet. Hon har arbetat som kammaråklagare i elva år och hon har haft specialisttjänster inom åklagarmyndigheten. Kristina har också arbetat som domare i både hovrätt och kammarrätt. Tack vare sin tid som åklagare och domare är Kristina väl insatt i hur polis och åklagare arbetar samt hur domstolarna resonerar, vilket innebär en stor fördel för de klienter hon företräder.

Boka föreläsning!

Kristina föreläser också inom sina fokusområden, t.ex. angående kontaktförbud.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2019-
  • Tf. hovrättsråd, Göta hovrätt 2018-2019
  • Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping 2018
  • Regionjurist, Region Jönköpings län 2017-2018
  • Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten, Stockholm, Jönköping, Göteborg 2006-2017
  • Jurist, Utlänningsnämnden, Stockholm 2005
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2003-2005
  • Jur kand, Göteborgs universitet 2003