Kristina Mannerback

Advokat

Kristina Mannerback  |  Advokat  |  Jönköping, Nässjö

Kristina Mannerback

Advokat
JÖNKÖPING

036-30 59 86
0705-12 99 41
kristina.mannerback@amberadvokater.se

Med bred erfarenhet och stort engagemang

Jag har arbetat som åklagare i över ett decennium och därefter som domare i både hovrätt och kammarrätt innan jag blev advokat. Jag är specialist på brottmål och arbetar därför huvudsakligen som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Under åren har jag fått möjlighet att arbeta med flera komplicerade och uppmärksammade mål, som inte bara krävt goda juridiska kunskaper utan även förmågan att bemöta människor i kris och hantera intresse från massmedia.

Jag åtar mig även familjerättsliga uppdrag (vårdnad, boende och umgänge med barn) och ärenden rörande tvångsvård.

Min övertygelse är att goda råd kräver både erfarenhet och engagemang. Tack vare min ovanligt breda bakgrund har jag skaffat mig analysförmåga och rutin avseende hela rättsprocessen – från uppkommen brottsmisstanke till avkunnad dom. Att vara insatt i processen och förstå vad man kan förvänta sig härnäst är ytterst viktigt när vi ska bygga en god strategi för just ditt ärende. Jag vet hur polis och åklagare arbetar och hur domstolarna brukar resonera kring bevisning. Jag har omfattande erfarenhet av att presentera en talan i domstol, hålla förhör och plädera, vilket innebär en stor fördel för dig som klient.

Maila mig

Kristina Mannerback

Advokat
JÖNKÖPING

036-30 59 86
0705-12 99 41
kristina.mannerback@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2019-
  • Tf. hovrättsråd, Göta hovrätt 2018-2019
  • Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping 2018
  • Regionjurist, Region Jönköpings län 2017-2018
  • Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten, Stockholm, Jönköping, Göteborg 2006-2017
  • Jurist, Utlänningsnämnden, Stockholm 2005
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2003-2005
  • Jur kand, Göteborgs universitet 2003

Kontoret i Jönköping

Telefon växel: 036 30 59 80
E-post: jonkoping@amberadvokater.se

 

Kontoret i Nässjö

Telefon växel: 0380 38 88 90
E-post: nassjo@amberadvokater.se