Profil

Kristina arbetar främst med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon biträder även klienter i familjemål (vårdnadsmål) och i tvångsmål (LVU och LVM).

Kristina har en mycket bred erfarenhet av rättsväsendet. Hon har arbetat som kammaråklagare i elva år och hon har haft specialisttjänster inom åklagarmyndigheten. Kristina har också arbetat som domare i både hovrätt och kammarrätt. Tack vare sin tid som åklagare och domare är Kristina väl insatt i hur polis och åklagare arbetar samt hur domstolarna resonerar, vilket innebär en stor fördel för de klienter hon företräder.

Erfarenhet

  • Advokat, Amber Advokater 2019-
  • Tf. hovrättsråd, Göta hovrätt 2018-2019
  • Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping 2018
  • Regionjurist, Region Jönköpings län 2017-2018
  • Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten, Stockholm, Jönköping, Göteborg 2006-2017
  • Jurist, Utlänningsnämnden, Stockholm 2005
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2003-2005
  • Jur kand, Göteborgs universitet 2003