Kristina Mannerback, biträdande jurist

Kristina Mannerback

biträdande jurist

Kontor

Jönköping

E-post

kristina.mannerback@amberadvokater.se

Mobil

0705-12 99 41

Ring: 036-30 59 86

Profil

Kristina har en mycket bred erfarenhet av rättsväsendet. Hon har arbetat som kammaråklagare i elva år och hon har haft specialisttjänster inom åklagarmyndigheten. Kristina har också arbetat som domare i både hovrätt och kammarrätt. Tack vare sin tid som åklagare och domare är Kristina väl insatt i hur polis och åklagare arbetar samt hur domstolarna resonerar, vilket nu kommer byråns klienter till godo. Kristina fokuserar främst på brottmål och familjerätt men tar också uppdrag inom andra rättsområden, exempelvis LVU. Kristina beskriver sig själv som en analytisk problemlösare.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2019-
  • Tf. hovrättsråd, Göta hovrätt 2018-2019
  • Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping 2018
  • Regionjurist, Region Jönköpings län 2017-2018
  • Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten, Stockholm, Jönköping, Göteborg 2006-2017
  • Jurist, Utlänningsnämnden, Stockholm 2005
  • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2003-2005
  • Jur kand, Göteborgs universitet 2003