Malin Björnsson

Biträdande jurist

Malin Björnsson  |  Biträdande jurist  |  Hässleholm, Kristianstad, Älmhult

Malin Björnsson

Biträdande jurist
HÄSSLEHOLM

0451-710 407
0765-410 407
malin.bjornsson@amberadvokater.se

Med obeståndsrätt som nisch

Jag arbetar med ekonomisk familjerätt och affärsjuridik. Jag är framför allt nischad på obeståndsrätt och har flera års erfarenhet av arbete med konkurser samt frågor som kan uppkomma i samband med avveckling av både större och mindre bolag. Jag har ett stort intresse för företagande och biträder även klienter med affärsjuridiska frågor och tvistemål vid allmän domstol. I den ekonomiska familjerätten handlar det ofta om att hjälpa klienter att ta kontroll över sina val och minimera framtida familjekonflikter. Det gäller både företagare och privatpersoner som kan behöva se över testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal och andra familjejuridiska dokument. Gruppen som arbetar med ekonomisk familjerätt åtar sig också uppdrag som rör bodelningar och boutredningar.

Malin Björnsson

Biträdande jurist
HÄSSLEHOLM

0451-710 407
0765-410 407
malin.bjornsson@amberadvokater.se

Erfarenhet

  • Amber Advokater 2020-
  • Notarietjänstgöring, Kristianstads tingsrätt 2018-2020
  • Ackordscentralen Syd, biträdande jurist 2014-2018
  • Juristexamen, Lunds universitet 2014

Kontoret i Hässleholm

Telefon växel: 0451 710 400
E-post: hassleholm@amberadvokater.se

 

Kontoret i Kristianstad

Telefon växel: 044 710 40
E-post: kristianstad@amberadvokater.se

 

Kontoret i Älmhult

Telefon växel: 0476 150 10
E-post: almhult@amberadvokater.se