Malin Björnsson

Profil

Malin arbetar med ekonomisk familjerätt och affärsjuridik. Hon är framför allt nischad på obeståndsrätt och har flera års erfarenhet av arbete med konkurser samt frågor som kan uppkomma i samband med avveckling av både större och mindre bolag. Hon har ett stort intresse för företagande och biträder även klienter med affärsjuridiska frågor och tvistemål vid allmän domstol. I den ekonomiska familjerätten handlar det ofta om att hjälpa klienter att
ta kontroll över sina val och minimera framtida familjekonflikter. Det gäller
både företagare och privatpersoner som kan behöva se över testamenten,
framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal och andra familjejuridiska
dokument. Gruppen som arbetar med ekonomisk familjerätt åtar sig också uppdrag som rör bodelningar och boutredningar.
Erfarenhet

  • Amber Advokater 2020-
  • Notarietjänstgöring, Kristianstads tingsrätt 2018-2020
  • Ackordscentralen Syd, biträdande jurist 2014-2018
  • Juristexamen, Lunds universitet 2014