Emily Bengtsson

b110_4644_sv
Titel
Biträdande jurist

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Arvs-och familjerätt
Straffrätt (brottmål)
Förvaltningsrätt
Migrationsrätt

Kontor
Värnamo

Telefon
0370-37 87 74
070-252 73 96

E-post
emily.bengtsson @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater, 2016
Migrationsverket i Växjö, 2015
Lantmäteriet i Uddevalla, 2015
Utbytestermin vid Maastricht University, Nederländerna, 2014
Uppsala Universitet, juristexamen, 2010-2015